> Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z zasilaniem elektrycznym dla przepompowni ścieków realizowanej w miejscowości Wólka Proszewska gm. Mokobody

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z zasilaniem elektrycznym dla przepompowni ścieków realizowanej w miejscowości Wólka Proszewska gm. Mokobody

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego i wystąpieniu do organów
opiniujących w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
 
zawiadomwolka.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2015-05-08 14:38:53.
Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko
 
obwieszczenie wolka proszewska.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2015-05-27 14:40:14.
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
 
zawiadomienie WP.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2015-06-12 11:53:44 | Data modyfikacji: 2015-06-12 11:57:28.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 
obieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2015-07-06 08:42:58 | Data modyfikacji: 2015-07-06 08:47:34.
Data wprowadzenia: 2015-07-06 08:42:58
Data modyfikacji: 2015-07-06 08:47:34
Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl