> Przebudowa drogi powiatowej Nr 3612W Mokobody – Nakory o nawierzchni brukowej i częściowo asfaltowej, na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Mokobody

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3612W Mokobody – Nakory o nawierzchni brukowej i częściowo asfaltowej, na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Mokobody

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego i wystąpieniu do organów
opiniujących
 
zawiadomienie Osiny Dolne.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2015-06-02 14:50:06.
Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko
 
obwieszczenieobrakuooś.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2015-06-18 15:07:50.
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
 
zawiadominie o zakończeniu postepowania.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2015-07-03 11:19:20.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 
obwieszczenie o wydaniu decyzji ooś.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2015-07-24 11:26:31.
Data wprowadzenia: 2015-07-24 11:26:31
Opublikowane przez: Ewa  Dębska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl