> Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z zasilaniem elektrycznym dla przepompowni ścieków realizowanej w miejscowości Bale, Kisielany-Żmichy, Kisielany-Kuce, gm. Mokobody

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z zasilaniem elektrycznym dla przepompowni ścieków realizowanej w miejscowości Bale, Kisielany-Żmichy, Kisielany-Kuce, gm. Mokobody

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego i wystąpieniu do organów
opiniujących w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
wraz z zasilaniem elektrycznym dla przepompowni
ścieków realizowanej w miejscowości Bale,
Kisielany-Żmichy, Kisielany-Kuce, gm. Mokobody”
 
zawiadomienie B, KK, KŻ.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2015-06-11 13:12:05.
Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko
 
obwieszczenie B,KK,KŻ.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2015-06-30 10:39:58.
Zawiadomienie o zakończonym postepowaniu
 
Zawiadomienie kanalizacja Bale Kisielany.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2015-07-15 10:47:41 | Data modyfikacji: 2015-07-15 10:49:03.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 
obw. o wydaniu duś B,KK,KŻ.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2015-08-06 10:43:41 | Data modyfikacji: 2015-07-15 10:49:03.
Data wprowadzenia: 2015-08-06 10:43:41
Opublikowane przez: Ewa  Dębska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl