> Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z zasilaniem elektrycznym dla przepompowni ścieków realizowanej w miejscowości Ziomaki, Żuków, gm. Mokobody

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z zasilaniem elektrycznym dla przepompowni ścieków realizowanej w miejscowości Ziomaki, Żuków, gm. Mokobody

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego i wystąpieniu do organów
opiniujących w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
wraz z zasilaniem elektrycznym dla przepompowni
ścieków realizowanej w miejscowości Ziomaki,
Żuków, gm. Mokobody”
 
zawiadomienie Ż, Z.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2015-06-11 13:14:36.
Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko
 
obwieszczenie Ziomaki, Zuków.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2015-06-30 10:44:29.
Zawiadomienie o zakonczonym postepowaniu dowodowym
 
kanalizacja Ziomaki Zuków.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2015-07-15 10:56:30 | Data modyfikacji: 2015-07-15 10:56:45.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 
obw. o wydaniu duś Z, Ż.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2015-08-06 10:48:59 | Data modyfikacji: 2015-07-15 10:56:45.
Data wprowadzenia: 2015-08-06 10:48:59
Opublikowane przez: Ewa  Dębska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl