> Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków

Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego i wystąpieniu do organów
opiniujących w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie
drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków”
 
zawiadomienie Broszków-Żuków.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2015-06-16 14:03:14.
Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzania
oceny oddziaływania na środowisko
 
obwieszczenie 6220.6.2015.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2015-07-07 10:33:41 | Data modyfikacji: 2015-07-07 10:35:48.
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
 
zawiadomienie o zakon. post. B-Ż.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2015-07-22 10:44:28 | Data modyfikacji: 2015-07-07 10:35:48.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 
obw. o wydaniu duś B-Ż.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2015-08-13 15:08:37 | Data modyfikacji: 2015-07-07 10:35:48.
Data wprowadzenia: 2015-08-13 15:08:37
Opublikowane przez: Ewa  Dębska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl