> Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Oświadczenie majątkowe Danuta Piwowarska-
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokobodach
 
Oświdczenie majątkowe Danuta Piwowarska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokobodach.pdf

Opublikowane przez: Aneta Ogrodniczuk | Data wprowadzenia: 2015-07-06 21:27:11.
Oświadczenie Majątkowe Teresy Księżopolskiej -
Dyrektora Pulicznego Gimnazjum im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Mokobodach
 
Oświadczenie Majątkowe Teresa Księżopolska.pdf

Opublikowane przez: Aneta Ogrodniczuk | Data wprowadzenia: 2015-07-06 21:30:08.
Oświadczenie Majątkowe Łucji Walencik -
Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Niwiskach
 
Oświadczenie Majątkowe Łucja Walencik.pdf

Opublikowane przez: Aneta Ogrodniczuk | Data wprowadzenia: 2015-07-06 21:32:25.
Oświadczenie Majątkowe Grażyny Dudek -
Dyrektora Gminnego Przedszkola w Mokobodach
 
Oświadczenie Majątkowe Grażyna Dudek -.pdf

Opublikowane przez: Aneta Ogrodniczuk | Data wprowadzenia: 2015-07-06 21:34:34.
Oświadczenie Majątkowe Marzeny Szalwa - p. o.
Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno
-Administracyjnego Szkół w Mokobodach
 
Oświadczenie Majątkowe Marzena Szalwa.pdf

Opublikowane przez: Aneta Ogrodniczuk | Data wprowadzenia: 2015-07-06 21:39:09.
Oświadczenie Majątkowe Anny Rozbickiej -
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mokobodach z
siedzibą w Skupiach
 
Oświadczenie Majątkowe Anna Rozbicka.pdf

Opublikowane przez: Aneta Ogrodniczuk | Data wprowadzenia: 2015-07-06 21:48:27.
Oświadczenie Majątkowe Barbary Przesmyckiej - p.
o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w
Mokobodach
 
Oświadczenie Majątkowe BarbaraPrzesmycka.pdf

Opublikowane przez: Aneta Ogrodniczuk | Data wprowadzenia: 2015-07-06 21:50:27.
Oświadczenie Majątkowe Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokobodach

Paczuska Anna- z końcem kierownictwa.pdf

I oświadczenie majatkowe Jolanta Fałdowska..pdf

 
Oświadczenie Majątkowe Anna Paczuska.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2015-07-06 21:51:18 | Data modyfikacji: 2016-04-22 14:59:58.

Zobacz:
 Radni .  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .  Pracownicy Urzędu Gminy . 
Data wprowadzenia: 2015-07-06 21:51:18
Data modyfikacji: 2016-04-22 14:59:58
Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl