> Przebudowa drogi gminnej nr 360410W Kisielany-Żmichy – Osiny Górne – Osiny Dolne – Świniary na odcinku Kisielany-Żmichy – Osiny Górne

Przebudowa drogi gminnej nr 360410W Kisielany-Żmichy – Osiny Górne – Osiny Dolne – Świniary na odcinku Kisielany-Żmichy – Osiny Górne

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego i wystąpieniu do organów
opiniujących w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
 
OsinyG-KisielanyŻ.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2015-07-29 14:41:26.
Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzania
oceny oddziaływania na środowisko
 
obw. KK-O.jpg

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2015-08-07 15:12:23.
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
 
zawiad KK-O.jpg

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2015-08-07 15:13:19.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 
obw. o duś OG-KŻ.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2015-09-01 13:23:33.
Data wprowadzenia: 2015-09-01 13:23:33
Opublikowane przez: Ewa  Dębska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl