> Przebudowa drogi gminnej nr 360411W Księżopole-Jałmużny na odcinku Księżopole-Jałmużny - Pieńki

Przebudowa drogi gminnej nr 360411W Księżopole-Jałmużny na odcinku Księżopole-Jałmużny - Pieńki

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego i wystąpieniu do organów
opiniujących w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
 
Księżopole-Pieńki.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2015-07-29 14:43:59.
Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzania
oceny oddziaływania na środowisko
 
obw. KJ-P.jpg

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2015-08-07 15:14:51.
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
 
zawiad KJ-P.jpg

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2015-08-07 15:16:20.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 
obw. o duś KJ-P.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2015-09-01 13:25:02.
Data wprowadzenia: 2015-09-01 13:25:02
Opublikowane przez: Ewa  Dębska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl