> Przebudowa drogi gminnej nr 360416W Mokobody-Kolonia – Mokobody – Świniary na odcinku długości 1300 mb oraz drogi gminnej Mokobody-Kolonia na odcinku 1000 mb

Przebudowa drogi gminnej nr 360416W Mokobody-Kolonia – Mokobody – Świniary na odcinku długości 1300 mb oraz drogi gminnej Mokobody-Kolonia na odcinku 1000 mb

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego i wystąpieniu do organów
opiniujących w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
 
Mokobody-Kolonia.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2015-07-29 14:45:27.
Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzania
oceny oddziaływania na środowisko
 
obw MK.jpg

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2015-08-07 15:18:00.
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
 
zawiad MK.jpg

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2015-08-07 15:18:48.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 
obw. o duś MK.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2015-09-01 13:26:18.
Data wprowadzenia: 2015-09-01 13:26:18
Opublikowane przez: Ewa  Dębska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl