> Punkt skupu złomu i sprzedaży węgla

Punkt skupu złomu i sprzedaży węgla

Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym
prowadzonym z udziałem społeczeństwa
 

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2016-01-14 14:16:13.
 
obw skup złomu.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2016-01-14 14:43:10.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 
obwieszczenie skup złomu.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2016-05-06 11:02:36.
Data wprowadzenia: 2016-05-06 11:02:36
Opublikowane przez: Ewa  Dębska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl