> Budowa czterech budynków inwentarskich - kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr geod. 52/2 w m. Skupie gmina Mokobody

Budowa czterech budynków inwentarskich - kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr geod. 52/2 w m. Skupie gmina Mokobody

Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym
prowadzonym z udziałem społeczeństwa
 
obwieszczenie Skupie.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:24:45 | Data modyfikacji: 2016-01-20 14:51:30.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 
obwieszczenieskupie.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2016-04-11 14:08:41 | Data modyfikacji: 2016-01-20 14:51:30.
Data wprowadzenia: 2016-04-11 14:08:41
Opublikowane przez: Ewa  Dębska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl