> 2016 r.

2016 r.

Zarzadzenie Nr 1.2016 z dnia 04.01.2016 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2016r...pdf

Zarzadzenie Nr 1.2016 z dnia 04.01.2016 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2016r.....pdf

Zarządzenie Nr 3.2016 z dnia 04 .01.2016r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzednicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy.pdf

Zarządzenie Nr 4.2016 z dnia 11.01.2016r. w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko podinspektora..pdf

Zarządzenie Nr 5.2016 z dnia 12.01.2016r. w sprawie określenia zasad zagosp.drewna stanowiącego własność Gminy Mokobody.pdf

Zarządzenie Nr 6.2016 z dnia 14.01.2016r. w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizacji dokumentacji zwiazanej z realizacją projektów.pdf

Zarządzenie Nr 7.2016 z dnia 21.01.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr 8.2016 z dnia 21.0.2016r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr 9.2016 z dnia 29.01.2016r. w sprawie harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do przedszkoli.pdf

Zarządzenie Nr 10.2016 z dnia 29.01.2016r. w sprawie harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych.pdf

Zarządzenie Nr 11.2016 z dnia 02.02.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr 12.2016 z dnia 02.02.2016r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr 13.2016 w sprawie ustalenia minimalnej rocznej stawki czynszu dzierżawy nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Mokobody.pdf

Zarządzenie Nr 14.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Mokobody.pdf

Zarządzenie Nr 15.2016 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf

Zarządzenie Nr W.0050.16.2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 252015 z dnia 03.03.2015r..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.17.2016 w sprawie ustalenia zasad dofinanowania kosztów kształcenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy.pdf

Zarządzenie Nr 18.2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika GOPS w Mokobodach.pdf

Zarządzenie Nr 19.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczony do wynajmu na okres do 3 lat.pdf

Zarządzenie nr W.0050.20.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.21.2016 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr W.0050.22.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.23.2016 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr W.0050.24.2016 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.pdf

Zarządzenie Nr W.0050.25.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.26.2016 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mokobody oraz planów finansowych jednostek na 2015 r. cz.1.pdf

Zarządzenie Nr W.0050.26.2016 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mokobody oraz planów finansowych jednostek na 2015 r. cz.2.pdf

Zarządzenie Nr W.0050.27.2016 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr W.0050.29.2016 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr W.0050.30.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.31.2016 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie nr W.0050.32.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf

Zarządzenie W.0050.33.2016 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie nr W.0050.34.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf

Zarządzenie W.0050.35.2016 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie nr W.0050.36.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf

Zarządzenie W.0050.37.2016 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie nr W.0050.38.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf

Zarządzenie W.0050.39.2016 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.pdf

Zarządzenie Nr W.0050.40.2016 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf

Zarządzeni Nr W.0050.41.2016 z dn. 27.04.2016 r. sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok.pdf

Zarządzenie Nr W.0050.42.2016 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.43.2016 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 r..pdf

Zarządzeni Nr W.0050.44.2016 z dn. 28.04.2016 r. sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.45.2016 z dn. 28.04.2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.46.2016 z dn. 28.04.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf

Zarządzeni Nr W.0050.47.2016 z dn. 27.04.2016 r. sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok.pdf

Zarządzeni Nr W.0050.48.2016 z dn. 29.04.2016 r. w sprawiepowołania Kierownika GOPS.pdf

Zarządzeni Nr W.0050.49.2016 z dn. 02.05.2016 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej.pdf

Zarządzeni Nr W.0050.50.2016 z dn. 06.05.2016 r. sprawiewykluczenia z prac komisji do spraw szcowania szkód w gops. rolnych i działach specjalnych u których wystapiły szkody spowodowane przez ujemne skutki prze.pdf

Zarządzeni Nr W.0050.51.2016 z dn. 09.05.2016 r. sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę powierzchni dachowych na budynku użyeczności publicznej stanowiących własność Gminy Mokobody.pdf

Zarządzeni Nr W.0050.52.2016 z dn.09.05.2016 r. w sprawie zapewnienia środków ochrony indywidualnej.pdf

Zarządzenie Nr W.0050.53.2016 z dn. 12.05.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf

Zarządzeni Nr W.0050.54.2016 z dn.12.05.2016 r. sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok.pdf

Zarządzenie Nr W.0050.55.2016 z dn. 12.05.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf

Zarządzeni Nr W.0050.56.2016 z dn.12.05.2016 r. sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok.pdf

Zarządzeni Nr W.0050.57.2016 z dn.12.05.2016 r. sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok.pdf

Zarządzenie Nr W.0050.58.2016 z dn. 30.05.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf

Zarządzeni Nr W.0050.59.2016 z dn. 30.05.2016 r. sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok.pdf

Zarządzenie Nr W.0050.60.2016 z dn. 31.05.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf

Zarządzeni Nr W.0050.612016 z dn.31.05.2016 r. sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok.pdf

Zarządzenie Nr W.0050.62.2016 z dn. 01.06.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf

Zarządzeni Nr W.0050.63.2016 z dn.01.06.2016 r. sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok.pdf

Zarządzenie Nr W.0050.64.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.65.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na tertenie Gminy Mokobody z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.65a.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.66.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.67. 2016 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.68.2016 w sprawie zmian w składzie osobowym GKRPA.pdf

Zarządzenie Nr W.0050.69.2016 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.70.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.71.2016 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.72.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.73.2016 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.74.2016 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016.pdf

Zarządzenie Nr W.0050.75.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

Zarządzenie Nr W.0050.76.2016 z dn.01.07.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na Najładniejszą posesję w gminie Mokobody.pdf

Zarządzenie Nr W.0050.77.2016 z dn.11.07.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 79.2015 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej i nadania regulaminu jej pracy.pdf

Zarządzenie Nr W.0050.78.2016 z dn.11.07.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr W.0050.24.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf

Zarządzenie Nr W.0050.79.2016 z dn.11.07.2016 r. w sprawie wyboru ofert na realizacje zadania publicznego naterenie Gminy Mokobody w zasi wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf

Zarządzenie Nr W.0050.80.2016 z dn.15.07.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.81.2016 z dn.15.07.2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.82.2016 z dn.15.07.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.83.2016 z dn.15.07.2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.84.2016 z dn.01.08.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.85.2016 z dn.01.08.2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.86.2016 z dn.08.08.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.87.2016 z dn.08.08.2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.88.2016 z dn.09.08.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.89.2016 z dn.09.08.2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.90.2016 z dn.16.08.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.91.2016 z dn.16.08.2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 r..pdf

Zarządzenia Nr 92.2016 zdn. 23.08.2016r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mokobody oraz o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2016 r.pdf

Zarządzenia Nr 92.2016 zdn. 23.08.2016r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mokobody oraz o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2016 r cz. 2.pdf

Zarządzenie Nr W.0050.93.2016 z dn.24.08.2016 r. w sprawie w sprwie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Mokobodach.pdf

Zarządzenie Nr W.0050.94.2016 z dn.25.08.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.95.2016 z 25.08.2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.97.2016 z dn.26.08.2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Mokobodach.pdf

Zarządzenie Nr W.0050.98.2016 z dn.29.08.2016 w sprawie wprowadenia zmian do Zarządzenie Nr 25.2015...pdf

Zarządzenie Nr W.0050.99.2016 z dn.29.08.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.100.2016 z 29.08.2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.104.2016 z 01.09.2016 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego dla jednostek oświatowych na okres od 1 września do końca roku 2016...pdf

Zarządzenie Nr W.0050.101.2016 z 30.08.2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.106.2016 z 05.09.2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Osiny Dolne...pdf

Zarządzenie Nr W.0050.107.2016 z 05.09.2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Osiny Górne...pdf

Zarządzenie Nr W.0050.108.2016 z 08.09.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.pdf

Zarządzenie Nr W.0050.109.2016 z 08.09.2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostk budżetowych na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.110.2016 z 09.09.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.111.2016 z 09.09.2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 r...pdf

Zarządzenie Nr W.0050.112.2016 z 12.09.2016 r. w sprawie powołania komisji do oceny dokumantacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu.pdf

Zarządzenie Nr W.0050.113.2016 z dn.12.09.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr W.0050.114.2016 z 12.09.2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr 115.2016 w sprawie oprcowania matariałów planistycznych na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 116.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.pdf

Zarządzenie Nr 117.2016 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr 118.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.pdf

Zarządzenie Nr 119.2016 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr 120.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.pdf

Zarządzenie Nr 121.2016 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr 122.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.pdf

Zarządzenie Nr 123.2016 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr 124.2016 z dnia 10.10.2016r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej zbędnych skłądników majątku ruchomego.pdf

Zarządzenie Nr 126.2016 z dnia 20.10.2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieuchomości lokalowych przeznaczonych do wynajmu na okres do 3 lat..pdf

Zarządzenie Nr 127.2016 z dnia 20.10.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr 128.2016 z dnia 20.10.2016r. w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr 129.2016 z dnia 21.10.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr 130.2016 z dnia 21.10.2016r. w sprawie zmian w planach finansowych na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr 131.2016 z dnia 21.10.2016r. w sprawie ustalenia zasad i odpłatności za wynajem autobusów szkolnych.pdf

Zarządzenie Nr 132.2016 z dnia 25.10.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr 133.2016 z dnia 25.10.2016r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr 134.2016 z dnia 31.10.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr 135.2016 z dnia 28.10.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr 136.2016 z dnia 28.10.2016r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr 137.2016 z dnia 31.10.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr 138.2016 z dnia 28.10.2016r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr 139.2016 z dnia 31.10.2016r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr 140.2016 z dnia 14.11.2016r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mokobody na 2017 rok. cz.1.pdf

Zarządzenie Nr 140.2016 z dnia 14.11.2016r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mokobody na 2017 rok. cz.2.pdf

Zarządzenie Nr 141.2016 z dnia 14.11.2016r. w sprawie projektu uchwały WPF Gminy Mokobody na lata 2017-2024.pdf

Zarządzenie Nr 142.2016 z dnia 14.11.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr 143.2016 z dnia 14.11.2016r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr 144.2016 z dnia 14.11.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr 145.2016 z dnia 14.11.2016r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr 147.2016 z dnia 21.11.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr 148.2016 z dnia 21.11.2016r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr 149.2016 z dnia 23.11.2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr 150.2016 z dnia 23.11.2016r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok..pdf

Zarządzenie Nr 151.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr 152.2016 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok.pdf

Zarządzenie Nr 153.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr 154.2016 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok.pdf

Zarządzenie Nr 155.2016 w sprawie ustalenia dodatkowego zużycia paliwa w samochodach towarowo-osobowych i autobusach szkolnych ekspoloatowanych w Gminie Mokobody.pdf

Zarządzenie Nr 156.2016 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 282015 z dn. 5.03.2015r. w sprawie zasad udostepnienia sali konferencyjnej w budynku UG.pdf

Zarządzenie Nr 157.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr 158.2016 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok.pdf

Zarządzenie Nr 159.2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji droga spisu z natury, powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołu spisowego.pdf

Zarządzenie Nr 160.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr 161.2016 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok.pdf

Zarządzenie Nr 162.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr 163.2016 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok.pdf

Zarządzenie Nr 164.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r..pdf

Zarządzenie Nr 165.2016 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 rok.pdf

 

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2016-02-10 11:55:39 | Data modyfikacji: 2016-02-10 12:08:53.
Data wprowadzenia: 2016-02-10 11:55:39
Data modyfikacji: 2016-02-10 12:08:53
Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl