Wniosek o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi

Informujemy, że wzory wniosków o przyznanie  prawa pomocy dostępne są również na stronie internetowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ( www.bip.warszawa.wsa.gov.pl) w zakładce " formularze i wzory" pod zakładką  " prawo pomocy".

 
Wniosek o przyznanie prawa pomocy dla oób fizycznych.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2016-02-18 11:57:25 | Data modyfikacji: 2016-02-18 12:09:34.
 
Wniosek o przyznanie prawa pomocy dla osób prawnych.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2016-02-18 12:00:01 | Data modyfikacji: 2016-02-18 12:01:20.
Data wprowadzenia: 2016-02-18 12:00:01
Data modyfikacji: 2016-02-18 12:01:20
Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl