> Rozbudowa fermy brojlerów indyczych oraz infrastruktury towarzyszącej na działkach o nr ewid.: 777/1, 644/2, 645/2 w m. Wyłazy, gm. Mokobody, pow. siedlecki, województwo mazowieckie

Rozbudowa fermy brojlerów indyczych oraz infrastruktury towarzyszącej na działkach o nr ewid.: 777/1, 644/2, 645/2 w m. Wyłazy, gm. Mokobody, pow. siedlecki, województwo mazowieckie

Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym
prowadzonym z udziałem społeczeństwa
 
obwieszczenie Wyłazy.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2016-03-08 12:35:18.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 
obwieszczenieWyłazy.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2016-05-18 09:24:59.
Data wprowadzenia: 2016-05-18 09:24:59
Opublikowane przez: Ewa  Dębska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl