> Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej, tłoczącego ścieki z msc. Kisielany-Żmichy do msc. Niwiski gm. Mokobody

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej, tłoczącego ścieki z msc. Kisielany-Żmichy do msc. Niwiski gm. Mokobody

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego i wystąpieniu do organów
opiniujących w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na budowie
kolektora kanalizacji sanitarnej, tłoczącego
ścieki z msc. Kisielany-Żmichy do msc. Niwiski
gm. Mokobody
 
kolektor.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2016-04-01 09:33:39.
Obwieszczenie stwierdzające brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko
 
obwieszczenie kolektor.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2016-05-19 10:04:05 | Data modyfikacji: 2016-05-19 10:05:04.
Zawiadomienie o zakończonym postepowaniu
 
z.kolektor.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2016-06-02 14:12:32 | Data modyfikacji: 2016-05-19 10:05:04.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 
obw.kolektorKŻ-N.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2016-06-03 15:20:30 | Data modyfikacji: 2016-05-19 10:05:04.
Data wprowadzenia: 2016-06-03 15:20:30
Opublikowane przez: Ewa  Dębska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl