> Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bale, gmina Mokobody

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bale, gmina Mokobody

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 
obwieszczenie_składowisko.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2016-04-15 15:39:56.
Data wprowadzenia: 2016-04-15 15:39:56
Opublikowane przez: Ewa  Dębska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl