> Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Proszewska

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Proszewska

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego i wystąpieniu do organów
opiniujących w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
 
droga WP.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 12:12:16.
Obwieszczenie o postanowieniu stwierdzającym brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko
 
obwieszczeniewp.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2016-07-13 11:22:35 | Data modyfikacji: 2016-07-13 11:23:45.
Data wprowadzenia: 2016-07-13 11:22:35
Data modyfikacji: 2016-07-13 11:23:45
Opublikowane przez: Ewa  Dębska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl