> Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Niwiskach (Qd)śr=150m3/d RLM=1500 z siecią kanalizacji sanitarnej

Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Niwiskach (Qd)śr=150m3/d RLM=1500 z siecią kanalizacji sanitarnej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego i wystąpieniu do organów
opiniujących w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
 
oczyszczalnia Niwiki.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 12:08:05.
Obwieszczenie o postanowieniu stwierdzającym brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko
 
Obwieszczenie Oczyszczalnia Niwiski_31.10.2016.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2016-11-01 17:46:20.
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
 
zawiadomienieoczyszczalnia Niwiski.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2016-11-02 18:50:07.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 
obwieszczenieOŚ.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2016-11-24 12:11:13.
Data wprowadzenia: 2016-11-24 12:11:13
Opublikowane przez: Ewa  Dębska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl