> OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi- "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w 2016r."
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2016-08-23 13:32:06
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
2016-08-23 13:28:53
  ...więcej

Wyjaśnienie nr 5 treści siwz
2016-07-18 15:17:54
  ...więcej

Wyjaśnienie nr 4 treści siwz
2016-07-18 09:45:10
  ...więcej

Wyjaśnienie nr 3 treści siwz
2016-07-15 12:04:05
  ...więcej

Wyjaśnienie nr 2 treści siwz
2016-07-14 16:09:56
  ...więcej

Wyjaśnienie treści siwz
2016-07-14 12:05:49
  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu i siwz.
2016-07-14 12:01:26
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi- "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w 2016r."
2016-07-11 16:15:59
  ...więcej

Pokazano 1 - 9 z 9

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl