> Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Niwiski i Wyłazy

Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Niwiski i Wyłazy

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego i wystąpieniu do organów
opiniujących
 
zawiadomienie NW.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2016-12-23 09:49:27.
Obwieszczenie o postanowieniu stwierdzającym brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko
 
Obw.OŚ.6220.13.2016.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2017-02-03 13:21:12.
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
 
OŚ.6220.13.2016 z 21.02.2017.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2017-02-21 12:34:26.
 

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2017-03-15 14:07:25.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 
OŚ.6220.13.2016; 15.03.2017.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2017-03-15 14:09:06.
Data wprowadzenia: 2017-03-15 14:09:06
Opublikowane przez: Ewa  Dębska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl