> 2017

2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych o wartości powyżej 30 tys. euro na
2017 rok
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 30 tys. euro na 2017 rok.pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-09 13:49:54 | Data modyfikacji: 2017-01-09 13:57:45.
 
AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 TYS. 30.03.2017 r......pdf

Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk | Data wprowadzenia: 2017-03-30 12:49:14 | Data modyfikacji: 2017-03-30 16:34:01.

Zobacz:
 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Mokobody .  Przebudowa grogi gminnej - ul. Wiatraczna w Mokobodach .  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świniary nr 360403W na odcinku 880 mb .  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyłazy na odcinku 550 mb .  Przebudowa drogi gminnej - ul. Wiatraczna w Mokobodach .  „Zakup nowego średniego uterenowionego samochodu pożarniczego dla OSP Mokobody” .  „Remont i adaptacja szatni i pomieszczeń biurowych na sale lekcyjne oraz remont pomieszczeń gospodarczych w piwnicy” .   „Zmiana sposobu użytkowania budynku Gimnazjum na Gminne Przedszkole” .  „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mokobody z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy” .  „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mokobody z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy” . 
Data wprowadzenia: 2017-03-30 12:49:14
Data modyfikacji: 2017-03-30 16:34:01
Opublikowane przez: Małgorzata Bednarczyk
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl