> Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokobody w 2017 roku

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokobody w 2017 roku

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU OPIEKI NAD
ZWIERZETAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZAT NA TERENIE GMINY MOKOBODY W
2017 ROKU

Wójt Gminy Mokobody zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu  "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokobody w 2017 roku".

     Zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich działających na terenie gminy, oraz podmioty, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokobody w 2017 r."

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 20 lutego do 13 marca 2017 roku.

Wszelkie sugestie i uwagi dotyczące w/w projektu programu przesyłać adres poczty elektronicznej srodowisko@mokobody.pl

Osoba upoważniona do kontaktu: Ewa Dębska Tel. 25 641 17 45

Załączniki:

  1. Projekt  "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokobody w 2017 roku".
  2. Formularz konsultacji.

Projekt "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokobody w 2017 roku"

Formularz konsultacji

 

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2017-02-17 12:46:49 | Data modyfikacji: 2017-02-17 12:53:27.

Zobacz:
 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokobody w 2017 roku . 
Data wprowadzenia: 2017-02-17 12:46:49
Data modyfikacji: 2017-02-17 12:53:27
Opublikowane przez: Ewa  Dębska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl