> 2017 r.

2017 r.

Zarządzenie Nr 1.2017 r. z dn.2.01.2017 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego dla jednostek oświatowych na rok 2017....pdf

Zarządzenie nr 3.2017 z dn.16.01.2017 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej i nadania regulaminu jej pracy....pdf

Zarządzenie nr 4.2017 z dn.20.01.2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 r...pdf

Zarządzenie nr 5.2017 z dn.31.01.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r..pdf

Zarządzenie nr 6.2017 z dn.31.01.2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2016 r..pdf

Zarządzenie nr 7.2017 z dn.03.02.2017 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Skoda Octav.pdf

Zarządzenie nr 8.2017 z dn.06.02.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r..pdf

Zarządzenie nr 9.2017 z dn.06.02.2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 r..pdf

Zarządzenie nr 10.2017 z dn.08.02.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r..pdf

Zarządzenie nr 11.2017 z dn.08.02.2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 r..pdf

Zarządzenie nr 12.2017 z dn.16.02.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r..pdf

Zarządzenie nr 13.2017 z dn.16.02.2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 r..pdf

Zarządzenie nr 14.2017 z dn.17.02.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r..pdf

Zarządzenie nr 15.2017 z dn.17.02.2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 r..pdf

Zarządzenie nr 16.2017 z dn.22.02.2017 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Skoda Octav.pdf

Zarządzenie nr 17.2017 z dn.23.02.2017 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.pdf

Zarządzenie nr 18.2017 z dn.23.02.2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw szkód spowodowanych gwałtownym gromadzeniem sie wód.pdf

Zarządzenie nr 20.2017 z dn.24.02.2017 w sprawie harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych.pdf

Zarządzenie nr 21.2017 z dn01.03.2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych, dzierżaw gruntów oraz stawek i zasad płatności za wynajem świetlic wiejskich.pdf

Zarządzenie nr 19.2017 z dn. 24.02.2017 r.w sprawie harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do przedszkoli.pdf

Zarządzenie nr 22.2017 z dn.10.03.2017 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Skoda Octav.pdf

Zarządzenie nr 23.2017 z dn.14.03.2017 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.pdf

Zarządzenie nr 24.2017 z dn.17.03.2017 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Mokobody oraz planów finansowych jednostek za 2016 r.cz. I.pdf

Zarządzenie nr 24.2017 z dn.17.03.2017 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Mokobody oraz planów finansowych jednostek za 2016 r.cz. II.pdf

Zarządzenie nr 25.2017 z dn.17.03.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok..pdf

Zarządzenie nr 26.2017 z dn.17.03.2017 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok.pdf

Zarządzenie nr 27.2017 z dn.30.03.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mokobodach.pdf

Zarządzenie nr 28.2017 z dn.30.03.2017 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok.pdf

Zarządzenie nr 29.2017 z dn.30.03.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok..pdf

Zarządzenie nr 30.2017 z dn.30.03.2017 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok.pdf

Zarządzenie nr 31.2017 z dn.05.04.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok..pdf

Zarządzenie nr 32.2017 z dn.05.04.2017 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok.pdf

Zarządzenie nr 33.2017 z dn.06.04.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok..pdf

Zarządzenie nr 34.2017 z dn.06.04.2017 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok.pdf

Zarządzenie nr 35.2017 z dn.06.04.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok..pdf

Zarządzenie nr 36.2017 z dn.06.04.2017 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok.pdf

Zarządzenie nr 37.2017 z dn.06.04.2017 w sprawie zmian WPF Gminy Mokobody na lata 2017-2024.pdf

Zarządzenie nr 38.2017 z dn.12.04.2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 21.2017 Wójta Gminy Mokobody z dn.01.03.2017r. w sprawie ustalenia stawek czynszu lokali użytkowych, dzierżaw gruntów....pdf

Zarządzenie nr 39.2017 z dn.19.04.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.pdf.pdf

Zarządzenie nr 40.2017 z dn.06.04.2017 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok..pdf

Zarządzenie nr 41.2017 z dn.20.04.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok..pdf

Zarządzenie nr 42.2017 z dn.20.04.2017 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok..pdf

Zarządzenie nr 43.2017 z dn.20.04.2017 w sprawie zmian w składzie osobowym oraz regulaminie GKRPA w Mokobodach.pdf

Zarządzenie nr 45.2017 z dn.25.04.2017 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok..pdf

Zarządzenie nr 46.2017 z dn.26.04.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok..pdf

Zarządzenie nr 47.2017 z dn.26.04.2017 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok..pdf

Zarządzenie nr 48.2017 z dn.27.04.2017 w sprawie powołania komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Oświatowego.pdf

Zarządzenie nr 49.2017 z dn.30.04.2017 w sprawie ogłoszenia gogotowia przeciwpowodziowego.pdf

Zarządzenie nr 51.2017 z dn.05.05.2017 w zmiany Zarządzenia Nr 4.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Oświatowego.pdf

Zarządzenie nr 52.2017 z dn.09.05.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok..pdf

Zarządzenie nr 53.2017 z dn.09.05.2017 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok..pdf

Zarządzenie nr 55.2017 z dn.09.05.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok..pdf

Zarządzenie nr 56.2017 z dn.11.05.2017 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok..pdf

Zarządzenie nr 57.2017 z dn.11.05.2017 w sprawiezatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora espołu Oświatowego w Mokobodach.pdf

Zarządzenie nr 58.2017 z dn.15.05.2017 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpwodziowego.pdf

Zarządzenie nr 59.2017 z dn.19.05.2017 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaz okien i drzwi ....pdf

Zarządzenie nr 60.2017 z dn.02.06.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Oświatowego w Mokobodach.pdf

Zarządzenie nr 61.2017 z dn.02.06.2017 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok..pdf

Zarządzenie nr 62.2017 z dn.12.06.2017 w sprawie ooooogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych do wynajęcia.pdf

Zarządzenie nr 63.2017 z dn.12.06.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok...pdf

Zarządzenie nr 64.2017 z dn.12.06.2017 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok...pdf

Zarządzenie nr 65.2017 z dn.22.06.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok..pdf

Zarządzenie nr 66.2017 z dn.22.06.2017 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok..pdf

Zarządzenie nr 67.2017 z dn.22.06.2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-spisowej w Gmnazjum w Mokobodach.pdf

Zarządzenie nr 68.2017 z dn.26.06.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok..pdf

Zarządzenie nr 69.2017 z dn.26.06.2017 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok..pdf

Zarządzenie nr 70.2017 z dn.29.06.2017 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok..pdf

Zarządzenie nr 71.2017 z dn.30.06.2017 w sprawie zmiay WPF Gminy Mokobody na lata 2017-2024.pdf

Zarządzenie nr 72.2017 z dn.03.07.2017 w sprawieustalenia stawki czynszu za wynajem lokali użytkowych, dzierżaw gruntów oraz stawek i zasad płatności.pdf

Zarządzenie nr 73.2017 z dn.13.07.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok..pdf

Zarządzenie nr 74.2017 z dn.13.07.2017 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok..pdf

Zarządzenie nr 75.2017 z dn13.07.2017 w sprawie zmiany zarządzenia 532015 w sprawie ustalenia regulaminu ZFŚS.pdf

Zarządzenie nr 76.2017 z dn.14.07.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok..pdf

Zarządzenie nr 77.2017 z dn.14.07.2017 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 rok..pdf

Zarządzenie Nr 78.2017 z dnia 17.07.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok..pdf

Zarządzenie Nr 79.2017 z dnia 17.07.2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych n 2017 rok..pdf

Zarządzenie Nr 80.2017 z dnia 31.07.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok..pdf

Zarządzenie Nr 81.2017 z dnia 31.07.2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych n 2017 rok..pdf

Zarządzenie Nr 82.2017 z dnia 31.07.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok..pdf

Zarządzenie Nr 83.2017 z dnia 31.07.2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych n 2017 rok..pdf

Zarządzenie Nr 84.2017 z dnia 31.07.2017 r. w sprawie zprzeprowadzenia konkursu na Najpiękniejszą posesję i gospodarstwo rolne w gminie Mokobody w 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 85.2017 z dnia 07.08.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok..pdf

Zarządzenie Nr 86.2017 z dnia 07.08.2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych n 2017 rok..pdf

Zarządzenie Nr 87.2017 z dnia 14.08.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok..pdf

Zarządzenie Nr 88.2017 z dnia 14.08.2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych n 2017 rok..pdf

Zarządzenie Nr 89.2017 z dnia 21.08.2017 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mokobody oraz o kształtowaniu WPF za I półrocze 2017 r. cz.2.pdf

Zarządzenie Nr 89.2017 z dnia 21.08.2017 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mokobody oraz o kształtowaniu WPF za I półrocze 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 90.2017 z dnia 24.08.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gminnym Przedszkolu w Mokobodach.pdf

Zarządzenie Nr 91.2017 z dnia 31.08.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 92.2017 z dnia 31.08.2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych n 2017 rok..pdf

Zarządzenie Nr 93.2017 z dnia 01.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Oświatowego w Mokobodach.pdf

Zarządzenie Nr 94.2017 z dnia 31.08.2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych n 2017 rok..pdf

Zarządzenie Nr 95.2017 z dnia 11.09.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Mokobody w zakresie wsparcia i upowszechnienia kultury fizycznej.pdf

Zarządzenie Nr 96.2017 z dnia 15.09.2017 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż autobusu AUTOSAN H9.21 wersja 41.pdf

Zarządzenie Nr 97.2017 z dnia 15.09.2017 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 35.2013 z dn.22.05.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom i kierownikom ....pdf

Zarządzenie Nr 98.2017 z dnia 15.09.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok..pdf

Zarządzenie Nr 99.2017 z dnia 15.09.2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych n 2017 rok..pdf

Zarządzenie Nr 100.2017 z dnia 15.09.2017 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn zaistniałego wypadku oraz sporządzenia dokumentacji powypadkowej..pdf

Zarządzenie Nr 101.2017 z dnia 25.09.2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych n 2017 rok..pdf

Zarządzenie Nr 102.2017 z dnia 25.09.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok..pdf

Zarządzenie Nr 103.2017 z dnia 25.09.2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych n 2017 rok..pdf

Zarządzenie Nr 104.2017 z dnia 25.09.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok..pdf

Zarządzenie Nr 105.2017 z dnia 25.09.2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych n 2017 rok..pdf

Zarządzenie Nr 106.2017 Wójta Gminy z dn. 25.09.2017r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2018 r..pdf

Zarządzenie Nr 107.2017 Wójta Gminy z dn. 29.09.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 108.2017 Wójta Gminy z dn. 29.09.2017r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 109.2017 Wójta Gminy z dn. 4.10.2017r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania.pdf

Zarządzenie Nr 110.2017 Wójta Gminy z dn. 16.10.2017r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf

Zarządzenie Nr 111.2017 Wójta Gminy z dn. 16.10.2017r. w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu.pdf

Zarządzenie Nr 112.2017 Wójta Gminy z dn. 18.10.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 113.2017 Wójta Gminy z dn. 18.10.2017r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 114.2017 Wójta Gminy z dn. 19.10.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 115.2017 Wójta Gminy z dn. 19.10.2017r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 116.2017 Wójta Gminy z dn. 26.10.2017r. w sprawieprzeprowadzenia przetargu na sprzedaż autobusu AUTOSAN.pdf

Zarządzenie Nr 117.2017 Wójta Gminy z dn. 27.10.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 118.2017 Wójta Gminy z dn. 27.10.2017r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 119.2017 Wójta Gminy z dn. 31.10.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 120.2017 Wójta Gminy z dn. 31.10.2017r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 121.2017 Wójta Gminy z dn. 10.11.2017r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 122.2017 Wójta Gminy z dn. 13.11.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 123.2017 Wójta Gminy z dn. 13.11.2017r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 124.2017 Wójta Gminy z dn. 13.11.2017r. w sprawie przeprowadzenia przeatrgu na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz.pdf

Zarządzenie Nr 125.2017 Wójta Gminy z dn. 14.11.2017r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mokobody na 2018 r.cz.1.pdf

Zarządzenie Nr 125.2017 Wójta Gminy z dn. 14.11.2017r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mokobody na 2018 r.cz.2.pdf

Zarządzenie Nr 126.2017 Wójta Gminy z dn. 14.11.2017r. w sprawie projektu uchwały WPF na lata 2018-2024.pdf

Zarządzenie Nr 127.2017 Wójta Gminy z dn. 14.11.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 128.2017 Wójta Gminy z dn. 14.11.2017r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 129.2017 Wójta Gminy z dn. 14.11.2017r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia 25.2015 w spr.regulaminu organizacyjnego.pdf

Zarządzenie Nr 130.2017 Wójta Gminy z dn. 16.11.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 131.2017 Wójta Gminy z dn. 16.11.2017r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 132.2017 Wójta Gminy z dn. 20.11.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 133.2017 Wójta Gminy z dn. 20.11.2017r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 134.2017 Wójta Gminy z dn. 20.11.2017r. w sprawie zprzeprowadzenia przetargu na sprzedaż autobusu AUTOSAN....pdf

Zarządzenie Nr 135.2017 Wójta Gminy z dn. 21.11.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 136.2017 Wójta Gminy z dn. 20.11.2017r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 137.2017 Wójta Gminy z dn. 22.11.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 138.2017 Wójta Gminy z dn. 22.11.2017r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 139.2017 Wójta Gminy z dn. 27.11.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 140.2017 Wójta Gminy z dn. 27.11.2017r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 141.2017 Wójta Gminy z dn. 29.11.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 142.2017 Wójta Gminy z dn. 29.11.2017r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 143.2017 Wójta Gminy z dn. 29.11.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 144.2017 Wójta Gminy z dn. 29.11.2017r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 145.2017 Wójta Gminy z dn. 29.11.2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury, powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych.pdf

Zarządzenie Nr 146.2017 Wójta Gminy z dn. 04.12.2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Mokobody.pdf

Zarządzenie Nr 147.2017 Wójta Gminy z dn. 06.12.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 148.2017 Wójta Gminy z dn. 06.12.2017r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 149.2017 Wójta Gminy z dn. 06.12.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 150.2017 Wójta Gminy z dn. 06.12.2017r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 151.2017 Wójta Gminy z dn. 06.12.2017r. w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż autobusu AUTOSAN....pdf

Zarządzenie Nr 152.2017 Wójta Gminy z dn. 06.12.2017r. w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz.pdf

Zarządzenie Nr 153.2017 Wójta Gminy z dn. 14.12.2017r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej zbędnych druków ścisłego zarachowania dla UG i jednostek organizacyjnych.pdf

Zarządzenie Nr 154.2017 Wójta Gminy z dn. 27.12.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 155.2017 Wójta Gminy z dn. 27.12.2017r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 156.2017 Wójta Gminy z dn. 27.12.2017r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 157.2017 Wójta Gminy z dn. 28.12.2017r. w sprawieprzeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury i drogą weryfikacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.pdf

Zarządzenie Nr 158.2017 Wójta Gminy z dn. 29.12.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 159.2017 Wójta Gminy z dn. 29.12.2017r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 160.2017 Wójta Gminy z dn. 29.12.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r..pdf

Zarządzenie Nr 161.2017 Wójta Gminy z dn. 29.12.2017r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2017 r..pdf

 

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2017-03-14 12:05:49 | Data modyfikacji: 2017-03-14 12:21:42.
Data wprowadzenia: 2017-03-14 12:05:49
Data modyfikacji: 2017-03-14 12:21:42
Opublikowane przez: Aneta Gizińska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl