> 2018

2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych o wartości powyżej 30 tys. euro na
2018 rok
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 30 tys.euro na 2018 r....pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-01-24 13:04:40 | Data modyfikacji: 2018-01-24 13:06:47.

Zobacz:
 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieńki” .  „Przebudowa drogi gminnej nr 360411W Ksieżopole-Jałmużny-Zemły na odcinku długości 2096 mb” .  "Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Mokobodach" .  „Przebudowa ulicy Świerkowej w Mokobodach” .  „Przebudowa drogi - ul. Plac Wolności w Mokobodach” .  „Zagospodarowanie Placu Wolności w Mokobodach” .  „Przebudowa chodnika na ulicy Księdza Brzóski w Mokobodach” .  „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów/dzieci dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Mokobody w roku szkolnym 2018/2019” .  „Modernizacja hali sportowej w Mokobodach” .  „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów/dzieci dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Mokobody w roku szkolnym 2018/2019” .  Przebudowa drogi gminnej nr 360418W w miejscowości Żuków na odcinku od km 1 + 896 do km 2 + 516 o długości 0,620 km .  „Przebudowa drogi gminnej nr 360404W w miejscowości Niwiski – Wyłazy na odcinku od km 0 + 230 do km 2 + 180 o długości 1,950 km” .  „Przebudowa drogi gminnej nr 360404W w miejscowości Niwiski – Wyłazy na odcinku od km 0 + 230 do km 2 + 180 o długości 1,950 km” .  Przebudowa drogi gminnej nr 360418W w miejscowości Żuków na odcinku od km 1 + 896 do km 2 + 516 o długości 0,620 km . 
Data wprowadzenia: 2018-01-24 13:04:40
Data modyfikacji: 2018-01-24 13:06:47
Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl