> 2018r.

2018r.

Zarządzenie Nr 112.2018 z dn. 11.092018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokobody na lata 2018-2024.pdf

Zarządzenie Nr 88.2018 z dn. 16.07.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 2.2018 Wójta Gminy Mokobody z dn.02.01.2018 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego dla UG Mokobody na 2018 r..pdf

Zarządzenie Nr 1.2018 Wójta Gminy Mokobody z dn.02.01.2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania Pracowników UG Mokobody....pdf

zarządzenie Nr 3.2018 Wójta Gminy Mokobody w sprawie zasad przydzielania pracownikom UG środków ochrony indywidualnej, odziezy roboczej, środków higieny osobistej....pdf

Zarządzenie Nr 4.2018 z dn.9.01.2018 w sprawie ustalenia dnia 31.03.2018r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Mokobody.pdf

Zarządzenie Nr 5.2018 z dn.17.01.2018 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż autobusu AUTOSAN.pdf

Zarządzenie Nr 6.2018 z dn. 17.01.2018 r. w sparwie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz.pdf

Zarządzenie Nr 7.2018 z dn.23.01.2018r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaiu uzupełnaijącym do szkół podstawowych.pdf

Zarządzenie Nr 8.2018 z dn.23.01.2018r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaiu uzupełnaijącym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.pdf

Zarządzenie Nr 11.2018 z dn.29.01.2018 r. w sparwie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 12.2018 z dn.29.01.2018 r.w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r..pdf

zarządzenie nr 13.2018 z dn. 01.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.pdf

Zarządzenie Nr 14.2018 z dn.09.02.2018 r. w sparwie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 15.2018 z dn.08.02.2018 r.w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r..pdf

Zarządzenie nr 16.2018 z dn.09.02.2018 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.pdf

Zarządzenie Nr 17.2018 z dn.9.02.2018 r.w sprawie zmian w zmiany załącznika do zarządzenia Nr 50.2017 w sprawie utworzenia Punktu Konsultacyjnego.pdf

zarządzenie nr 18.2018 z dn.14.02.2018 r.w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż autobusu AUTOSAN.pdf

Zarządzenie Nr 19.2018 z dn.16.02.2018 r. w sparwie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 20.2018 z dn.16.02.2018 r.w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r..pdf

Zarządzenie Nr 21.2018 z dn.16.02.2018 r. w sparwie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 22.2018 z dn.16.02.2018 r.w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r..pdf

Zarządzenie Nr 23.2018 z dn.22.02.2018 r. w sparwie zmian w budżecie gminy na 2018 rok....pdf

Zarządzenie Nr 24.2018 z dn.22.02.2018 r.w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r..pdf

Zarządzenie Nr 25.2018 z dn.22.02.2018 r.w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r....pdf

Zarządzenie Nr 26.2018 z dn.07.03.2018 r. w sparwie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 27.2018 z dn.07.03.2018 r.w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r..pdf

Zarządzenie Nr 28.2018 z dn.16.03.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r..pdf

Zarządzenie Nr 29.2018 z dn.16.03.2018 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r..pdf

Zarządzenie Nr 30.2018 z dn. 19.03.2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu i planów finansowych jednostek za 2017 r. cz.2.pdf

Zarządzenie Nr 30.2018 z dn. 19.03.2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu i planów finansowych za 2017 r.cz.1.pdf

Zarządzenie Nr 31.2018 z dn. 20.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód spowodowanych wysokimi amplitudami temperatur.pdf

Zarządzenie Nr 32.2018 z dn.28.03.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r..pdf

Zarządzenie Nr 33.2018 z dn.28.03.2018 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r..pdf

Zarządzenie Nr 34.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r..pdf

Zarządzenie Nr 35.2018 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r..pdf

Zarządzenie Nr 36.2018 z dn.3.04.2018 w sparwie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.pdf

Zarządzenie Nr 37.2018 z dn.09.04.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Mokobody.pdf

Zarządzenie Nr 38.2018 z dn. 09.04.2018 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.pdf

Zarządzenie Nr 39.2018 z dn. 9.04.2018 w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód sposowowanych wysokim stanem wód rzeki Liwiec.pdf

Zarządzenie Nr 40.2018 z dn.10.04.2018 w sprawie planu kont dla projektu utworzenie wielofunkcyjnej bazy edukacyjnej w Wyłazach.pdf

Zarządzenie Nr 41.2018 z dn. 10.04.2018 r. w sprawie planu kont dla projektu Utworzenie wielofunkcyjnej bazy edukacji przyrodniczej w Żukowie.pdf

Zarządzenie Nr 42.2018 z dnia 18.04.2018 r w sprawie wprowadzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych.pdf

Zarządzenie Nr 43.2018 z dn. 18.04.2018 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Mokobody.pdf

Zarządzenie Nr 44.2018 z dn. 18.04.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 45.2018 z dn. 19.04.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 46.2018 z dn. 19.04.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 47.2018 z dn. 23.04.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 48.2018 z dn. 23.04.2018 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 49.2018 z dn. 24.04.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 50.2018 z dn. 24.04.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 51.2018 w dn. 25.04.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 52.2018 z dn. 25.04.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 53.2018 z dn. 25.04.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 54.2018 z dn. 25.04.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 55.2018 z dn. 27.04.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Mokobody.pdf

Zarządzenie Nr 56.2018 z dn. 04.05.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 57.2018 z dn.04.05.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r..pdf

Zarządzenie Nr 58.2018 z dn. 07.05.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 59.2018 z dn. 07.05.2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym jednostek budżetowych na 2018 r..pdf

Zarządzenie Nr 60.2018 z dn. 08.05.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r..pdf

Zarządzenie Nr 61.108 z dn. 08.05.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r..pdf

Zarządzenie Nr 62.2018 z dn. 14.05.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 63.2018 z dn. 14.05.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 64.2018 z dn. 21.05.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert.pdf

Zarządzenie Nr 65.2018 z dn. 01.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 65.2018 z dn. 24.05.2018 r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy mokobody.pdf

Zarządzenie Nr 66.2018 z dn. 01.06.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 67.2018 z dn. 01.06.2018 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Mokobody w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.pdf

Zarządzenie Nr 68.2018 z dn. 04.06.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

Zarządzenie Nr 69.2018 z dn. 07.06.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 70.2018 z dn. 08.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 71.2018 z dn. 08.06.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 72.2018 z dn. 11.06.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mokobodach.pdf

Zarządzenie Nr 73.2018 z dn. 11.06.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niwiskach.pdf

Zarządzenie Nr 74.2018 z dn. 26.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Oświatowego w Mokobodach.pdf

Zarządzenie Nr 75.2018 z dn. 26.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niwiskach.pdf

Zarządzenie Nr 76.2018 z dn. 28.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 77.2018 z dn. 28.06.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 78.2018 z dn. 29.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 79.2018 z dn. 29.06.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 80.2018 z dn. 29.06.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokobody na lata 2018-2024.pdf

Zarządzenie Nr 81.2018 z dn. 05.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 82.2018 z dn. 05.07.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 r..pdf

Zarządzenie Nr 83.2018 z dn. 09.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 84.2018 z dn. 09.07.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 85.2018 z dn. 10.07.2018 r. w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach.pdf

Zarządzenie Nr 86.2018 z dn. 13.07.2018 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Mokobody Punktu Kontaktowego Państwa-Gospodarza (PK HNS).pdf

Zarządzenie Nr 86.2018 z dn. 13.07.2018 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Mokobody Punktu Kontaktowego Państwa-Gospodarza (PK HNS)..pdf

Zarządzenie Nr 87.2018 z dn. 16.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 88.2018 z dn. 16.07.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 ro....pdf

Zarządzenie Nr 89.2018 z dn. 17.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 90.2018 z dn. 17.07.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 92.2018 z dn. 17.07.2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Oświatowego w Mokobodach.pdf

Zarządzenie Nr 93.2018 z dn. 20.07.2018 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Oświatowego w Mokobodach.pdf

Zarządzenie Nr 94.2018 z dn. 20.07.2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Oświatowego w Mokobodach.pdf

Zarządzenie Nr 95.2018 z dn. 20.07.2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Zespole Oświatowym.pdf

Zarządzenie Nr 96.2018 r. z dn. 20.07.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 97.2018 z dn. 06.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 98.2018 z dn. 06.08.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 99.2018 z dn. 16.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 100.2018 z dn. 16.08.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 101.2018 z dn. 20.08.2018 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu CZĘŚĆ I.pdf

Zarządzenie Nr 101.2018 z dn. 20.08.2018 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu CZĘŚĆ II.pdf

Zarządzenie Nr 102.2018 z dn. 28.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 103.2018 z dn. 28.08.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 104.2018 z dn. 28.08.2018 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niwiskach.pdf

Zarządzenie Nr 105.2018 z dn. 30.08.2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niwiskach.pdf

Zarządzenie Nr 106.2018 z dn. 30.08.2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niwiskach.pdf

Zarządzenie Nr 107.2018 z dn. 31.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 108.2018 z dn. 31.08.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 109.2018 z dn. 31.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 110.2018 z dn. 31.08.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 111.2018 z dn. 31.08.2018 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły.pdf

Zarządzenie Nr 112.2018 z dn. 11.092018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokobody na lata 2018-2024..pdf

Zarządzenie Nr 113.2018 z dn. 14.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 114.2018 z dn. 14.09.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 115.2018 z dn. 14.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 116.2018 z dn. 14.09.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 117.2018 z dn. 17.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 118.2018 z dn. 17.09.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 119.2018 z dn. 25.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 120.2018 z dn. 25.09.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 122.2018 z dn. 28.09.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 123.2018 z dn. 29.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 124.2018 z dn. 29.09.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 125.2018 z dn. 29.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 126.2018 z dn.29.09.2018 r. w sprawie zmian w planach finasowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 127.2018 z dn. 29.09.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 128.2018 z dn. 29.09.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 129.2018 z dn. 10.10.2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 72.2017 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem.pdf

Zarządzenie Nr 130.2018 z dn. 15.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 131.2018 z dn. 15.10.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 132.2018 z dn. 16.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 133.2018 z dn. 16.10.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 134.2018 z dn. 22.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 135.2018 z dn. 22.10.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 136.2018 z dn. 23.10.2018 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Mokobody.pdf

Zarządzenie Nr 137.2018 z dn. 26.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 138.2018 z dn. 26.10.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 139.2018 z dn. 26.10.2018 r. w sprawie ustalenia procedury określającej tryb wydawania przez Wójta upoważnień.pdf

Zarządzenie Nr 141.2018 z dn. 13.11.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 142.2018 z dn. 14.11.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 143.2018 z dn. 14.11.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 144.2018 z dn. 14.11.2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mokobody.pdf

Zarządzenie Nr 145.2018 z dn. 14.11.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 146.2018 z dn. 14.11.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 147.2018 z dn. 14.11.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 148.2018 z dn. 14.11.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 149.2018 z dn. 14.11.2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mokobody na 2019 rok CZĘŚĆ I.pdf

Zarządzenie Nr 149.2018 z dn. 14.11.2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mokobody na 2019 rok CZĘŚĆ II..pdf

Zarządzenie Nr 150.2018 z dn. 14.11.2018 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokobody na lata 2019-2024...pdf

Zarządzenie Nr 151.2018 z dn. 21.11.2018 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego.pdf

Zarządzenie Nr 152.2018 z dn. 28.11.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 153.2018 z dn. 28.11.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 154.2018 z dn. 29.11.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Mokobody.pdf

Zarządzenie Nr 155.2018 z dn. 29.11.2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji do odbioru robót budowlanych inwestycji gminnych.pdf

Zarządzenie Nr 156.2018 z dn. 30.11.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 157.2018 z dn. 30.11.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 158.2018 z dn. 30.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 144.2018 z dn. 14.11.2018 r..pdf

Zarządzenie Nr 159.2018 z dn. 04.12.2018 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 160.2018 z dn. 05.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 161.2018 z dn. 05.12.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 162.2018 z dn. 10.12.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokobody na lata 2018-2024.pdf

Zarządzenie Nr 163.2018 z dn. 17.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 164.2018 z dn. 17.12.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 165.2018 z dn. 21.12.2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury.pdf

Zarządzenie Nr 166.2018 z dn. 28.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 167.2018 z dn. 28.12.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 168.2018 z dn. 31.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 169.2018 z dn. 31.12.2018 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2018 rok.pdf

Zarządzenie Nr 172.2018 w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne .pdf

Zarządzenie Nr 172.2018 w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne cz.2 .pdf

 

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-01-25 13:50:27 | Data modyfikacji: 2019-01-11 09:54:10.
 

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-11-22 15:26:34 | Data modyfikacji: 2019-01-11 09:54:10.
Data wprowadzenia: 2018-11-22 15:26:34
Opublikowane przez: Aneta Gizińska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl