> Zapytanie ofertowe na wykonanie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bale, gm. Mokobody w fazie poeksploatacyjnej w 2018 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bale, gm. Mokobody w fazie poeksploatacyjnej w 2018 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie monitoringu
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne w m. Bale, gm. Mokobody w fazie
poeksploatacyjnej w 2018 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik

 

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2018-02-08 13:22:14 | Data modyfikacji: 2018-02-08 13:27:27.

Zobacz:
 Zapytanie ofertowe zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt mających miejsce na terenie Gminy Mokobody w 2018 i 2019 r.  .  Zapytanie ofertowe na usuwaniu i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokobody .  Budowa sieci energetycznej poniżej 1kV – kablowej linii oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Kisielany-Kuce gm. Mokobody .  Zapytanie ofertowe na wykonanie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bale, gm. Mokobody w fazie poeksploatacyjnej w 2018 r. .  Zapytanie ofertowe RI.271.2.7.2018 1. Budowa altany i urządzeń rekreacyjnych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Utworzenie wielofunkcyjnej bazy edukacji przyrodniczej w Wyłazach" 2. Budowa altany i urządzeń rekreacyjnych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Utworzenie wielofunkcyjnej bazy edukacji przyrodniczej w Żukowie"  .  Zapytanie ogrtowe RI.271.2.8.2018 na zadanie dotyczące kompleksowego uporządkowania działek gminnych nr ew.1209/3 i 1209/4 w Mokobodach .  Zapytanie ofertowe RI.271.2.9.2018 za zakup ubrań specjalnych dla OSP z terenu Gminy Mokobody .  zapytanie ofertowe RI.271.2.10.2018 na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz innych obiektów gminnych w Gminie Mokobody na rok 2018 i 2019  .  Zakup biletów miesięcznych dla uczniów/dzieci dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Mokobody w roku szkolnym 2018/2019 .  Dowóz uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z terenu Gminy Mokobody do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Siedlcach oraz ich odwiezienie do miejsca zamieszkania, a także zapewnienie opieki podczas przewozu, w okresie od 03 września 2018r. do 28 czerwca 2019r. .  Zapytanie ofertowe RI. 271.2.13.2018 „Zakup biletów miesięcznych dla uczniów/dzieci dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Mokobody w roku szkolnym 2018/2019” .  Zapytanie ofertowe RI.271.2.15.2018 na zakup i montaż bramy garażowej do świetlicy OSP w Osinach Dolnych  .  Zapytanie ofertowe RI.271.2.16.2018 Otwarta Strefa Aktywności " OSA Mokobody"  .  Zapytanie ofertowe RI.271.2.19.2018 Otwarta Strefa Aktywności " OSA Mokobody" .  Zapytanie ofertowe RI.271.2.22.2018 na Audyt energetyczny ex-post budynku Urzędu Gminy Mokobody .  Zapytanie ofertowe RI.271.2.25.2018 udzielenie i obsługi kredytu długoterminowego  .  Zapytanie ofertowe ZP.271.2.1.2018 na dostawę gazu do gminnych budynków komunalnych .  Zapytanie ofertowe GP.271.2.3.2018 na usługę geodezyjną wytyczenie pasa drogowego .  zapytanie ofertowe GP.271.2.4.2018 dot. udzielenia pomocy psychologicznej osobom uzależnionym  . 
Data wprowadzenia: 2018-02-08 13:22:14
Data modyfikacji: 2018-02-08 13:27:27
Opublikowane przez: Ewa  Dębska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl