> 2018r.- Wybory samorządowe

2018r.- Wybory samorządowe

 
Informacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach w sprawie liczby oraz zasad dokonywania zgłoszeń kandydata na urzędnika wyborczego.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-02-23 12:36:51.
 
Informacja uzupełniająca zgłaszania urzędnków wyborczych.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-02-26 09:23:53.
 
Informacja uzupełniająca z dn. 21.02.2018 r. w sprawie liczby oraz zasad dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-03-14 12:50:20.
 
Informacja uzupełniająca z dn.27.03.2018 r. w sprawie liczby Urzędników wyborczych i terminu zgłaszania.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:25:00.
 
Pismo PKW z dn.26.03.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-03-29 15:26:01.
Obwieszczenie Wojewody Mazowiewckiego w sprawie
ustalenia liczby radnych w wyborach w 2018 r.
 
obwieszczenie w sprawie ustalenia liczby radnych.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-06-19 12:37:07.
 
Obwieszczenie ws. okręgów wyborczych na terenie woj. maz. 2018.docx

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-08-21 15:02:38.
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Mokobody z dn.22.08.2018r. o okręgach wyborczych ich granicach i numerach, liczbie radnych.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-08-23 09:00:46.
 
KOMUNIKAT KOM.WYBORCZEGO I uzupełnienie składów komisji.doc

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-09-05 16:31:27.
Informacja o dyzurach Gminnej Komisji Wyborczej w
Mokobodach
 
Informacja GKW o dyzurach.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-09-12 12:21:38.
Obwieszczenie Wójta Gminy z dn.18.09.2018 r.o
numerach oraz granicach obwodów głosowania,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych oraz możliwości głosowania
korespondencyjnego
 
obwieszczenie_o_obwodzie_142604.docx

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-09-18 12:53:05 | Data modyfikacji: 2018-09-18 12:55:48.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Mokobodach dot. dodtkowych zgłoszeń list
kandydatów w okręgu nr 2 w Mokobodach
 
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Mokobodach dot. dodtkowych zgłoszeń list kandydatów w okręgu nr 2 w Mokobodach.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-09-18 15:49:59 | Data modyfikacji: 2018-09-18 12:55:48.
Informacja o mozliwości zgłoszenia kandydatów
na członków komisji
 
informacja_o_losowaniach.docx

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-09-24 11:33:22 | Data modyfikacji: 2018-09-18 12:55:48.
 
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Mokobodach z dn 27.09.2018 r. dot. dyżurów.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-09-27 13:57:50 | Data modyfikacji: 2018-09-18 12:55:48.
 
Komunikat GKW z dn.28.09.2018 r. w sprawie terminu i miejsca losowania numerów list kandydatów na radnych.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-09-28 09:50:54 | Data modyfikacji: 2018-09-18 12:55:48.
 
komunikat GKW z dn.1.10.2018 r. o przyznanych numerów list kandydatów na radnych w wyborach do rady Gminy Mokobody na 21.10.2018r....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-10-01 12:18:11 | Data modyfikacji: 2018-09-18 12:55:48.
 
Obwieszczenie GKW w Mokobodach z dn1.10.2018 o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-10-02 09:42:28 | Data modyfikacji: 2018-09-18 12:55:48.
 
Obwieszczenie GKW w Mokobodach o zarejestrowanych listach kandydatach na wójta w wyborach do Wójta Gminy Mokobody zarządzonych na dzień 21.10.2018.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-10-03 15:13:19 | Data modyfikacji: 2018-09-18 12:55:48.
 
Obwieszczenie GKW w Mokobodach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Mokobody zarządzonych na dzień 21.10.2018.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-10-03 15:15:55 | Data modyfikacji: 2018-09-18 12:55:48.
 
uchwała 5.2018 w sprawie ustalenia formatu i treści kart do głosowania w wyborach na Wójta Gminy Gminy Mokobody oraz kart do głosowania w wyborach do Rady gminy.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-10-05 08:51:19 | Data modyfikacji: 2018-09-18 12:55:48.
 
Informacja o składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania z terenu gminy Mokobody.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-10-16 13:24:09 | Data modyfikacji: 2018-09-18 12:55:48.
 
Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalania wyników głosowania z terenu gminy Mokobody.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-10-17 11:42:27 | Data modyfikacji: 2018-09-18 12:55:48.
 
Informacja GKW w Mokobodach z dnia 17 października w sprawie dyżuru w dn. 20.10.2018 roku.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-10-17 13:22:52 | Data modyfikacji: 2018-09-18 12:55:48.
uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Mokobodach
 
uchwała o ponownym głosowaniu na wójta.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-10-22 13:36:39 | Data modyfikacji: 2018-09-18 12:55:48.
 
Uchwała Gminnj Komisji wyborczej Nr 7.2018 z dn 26.10.2018r. w sprawie formatu i treści kart do głsowania w wyborach w dn 4.11.2018r....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-10-26 13:14:09 | Data modyfikacji: 2018-09-18 12:55:48.
 
Informacja GKW w Mokobodach z dn.31.10.2018 r. o pełnieniu dyżurów GKW.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-10-31 16:29:20 | Data modyfikacji: 2018-09-18 12:55:48.
Data wprowadzenia: 2018-10-31 16:29:20
Opublikowane przez: Aneta Gizińska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl