> Pracownicy Urzędu Gminy

Pracownicy Urzędu Gminy

 
oświadczenie majatkowe za 2017 r.- Dorota Dmowska-Paczuska Wójt Gminy.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-07-11 15:13:26.
 
oświadczenie majątkowe za 2017 r.- Teresa Księżopolska - Skarbnik Gminy.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-07-11 15:53:13.
 
oświadczenie majątkowe za 2017 r.Iwona Mróz-Sekuła- Sekretarz Gminy.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-07-11 15:55:09.
 
Informacja z analizy oświadczeń majatkowych składanych Wójtowi Gminy za 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-10-16 12:55:32.
 
I oświadczenie majątkowe pracownika Urzędu Gminy Magdaleny Paczóskiej....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-04-03 14:13:55.

Zobacz:
 Radni .  kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych  .  Pracownicy Urzędu Gminy  . 
Data wprowadzenia: 2019-04-03 14:13:55
Opublikowane przez: Aneta Gizińska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl