> 2017r.

2017r.

 
Zarządzenie Nr 30.2018 z dn. 19.03.2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu i planów finansowych za 2017 r.cz.1....pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-07-10 15:18:15 | Data modyfikacji: 2018-07-10 15:27:57.
 

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-07-10 15:19:41 | Data modyfikacji: 2018-07-10 15:27:57.
 
Uchwałą Nr XXXI.216.2018 z dn.7.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r....pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-07-10 15:21:32 | Data modyfikacji: 2018-07-10 15:27:57.
 
uchwała RIO opiniująca sprawozdanie z wykonania budżetu.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-07-10 15:25:54 | Data modyfikacji: 2018-07-10 15:27:57.
Data wprowadzenia: 2018-07-10 15:25:54
Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl