> Imienny wykaz głosowań radnych do uchwał Rady Gminy Mokobody

Imienny wykaz głosowań radnych do uchwał Rady Gminy Mokobody

 
Wykaz imienny głosowania z I Sesji Rady Gminy z dnia 20.11.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-11-23 10:12:55 | Data modyfikacji: 2018-12-10 15:11:45.
 

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-12-13 10:45:26 | Data modyfikacji: 2018-12-10 15:11:45.
 
Imienny wykaz głosowania z III Sesji Rady Gminy z dnia 11.12.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2018-12-14 11:27:08 | Data modyfikacji: 2018-12-10 15:11:45.
 
Imienny wykaz głosowań z IV Sesji Rady Gminy z dnia 28.12.2018 r..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 12:44:56 | Data modyfikacji: 2018-12-10 15:11:45.
 
Imienny wykaz głosowań radnych z V zwyczajnej Sesji Rady Gminy w dn.1.03.2019 r....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-03-07 14:41:27 | Data modyfikacji: 2019-03-07 14:43:59.
 
imienny wykaz głosowań radnych na VI zwyczajnej Sesji Rady Gminy w dn.21.03.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-04-02 13:08:24 | Data modyfikacji: 2019-03-07 14:43:59.
 
Imienny wykaz głosowań z VII nadzwyczajnej Sesji RG w dn. 09.04.2019r. .pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-04-10 15:24:13 | Data modyfikacji: 2019-03-07 14:43:59.
 
Imienny wykaz glosowan na VIII zwyczajnej sesji Rady Gminy w dn.13.06.2019r..pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-06-18 11:12:15 | Data modyfikacji: 2019-03-07 14:43:59.

Imienny wykaz głosowań z IX zwyczajnej Sesji RG z dn. 30.07.2019r...,,.pdf

 

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-08-19 12:38:32 | Data modyfikacji: 2019-03-07 14:43:59.
 
imienny wykaz głosowań z X nadzwyczajnej Sesji RG z dn. 22.08.2019....pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-11-05 11:42:36 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:47:24.
 
imienny wykaz głosowań z XI zwyczajnej Sesji RG z dn. 25.09.2019.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-11-05 11:42:44 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:47:24.
 
imienny wykaz głosowań z XII nadzwyczajnej Sesji RG z dn. 29.10.2019.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-11-05 11:44:00 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:47:24.
 
Imienny wykaz głosowań na XIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy w dn. 18.11.2019.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2020-01-03 09:19:21 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:47:24.
 
Imienny wykaz głosowań na XIV zwyczajnej Sesji Rady Gminy w dn. 30.12.2019.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2020-01-03 09:20:34 | Data modyfikacji: 2019-11-05 11:47:24.

Zobacz:
 Sesja I  .  Sesja II z dn.4.12.2018 r. .  Sesja III nadzwyczajna w dniu 11.12.2018 r. .  Sesja IV zwyczajna Rady Gminy  .  Sesja V zwyczajna Rady Gminy w dn.1.03.2019 r. .  Sesja VI zwyczajna w dn. 21.03.2019 r.  .  Sesja VII nadzwyczajna z d. 09.04.2019 r. .  Sesja VIII zwyczajna w dn.13/06.2019 r. - absolutoryjna  .  Sesja IX zwyczajna Rady Gminy w dn. 30.07.201r r. .  Sesja X nadzwyczajna Rady Gminy z dn.22.08.2019r. .  Sesja XI zwyczajna  .  XII Sesja Nadzwyczajna .  XIII zwyczajna Sesja Rady Gminy  . 
Data wprowadzenia: 2020-01-03 09:20:34
Opublikowane przez: Aneta Gizińska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl