Komisjie Rady Gminy VIII kadencja 2018-2023

Komisjie Rady Gminy VIII kadencja 2018-2023

Składy osobowe Komisji VIII kadencji Rady Gminy Mokobody


 


Komisja Rewizyjna:


Korzeniewski Sławomir- Przewodniczący


Bodys Zenon


Stalęgowska Marta


Prachnio Grzegorz


Krupa Mirosław


Dudek Agnieszka


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:


Boruc Piotr- Przewodniczący


Dudek Agnieszka


Cichecka Bożena


Korzeniewski Sławomir


Olszewski Karol


Sobecki Marek


Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:


Bodys Zenon- Przewodniczący


Sikorski Wiesław


Soszyński Jerzy


Mazurek Marian


Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:


Prachnio Grzegorz- Przewodniczący


Stalęgowska Marta


Chojecki Dariusz


Boruc Piotr


Krupa Mirosław


Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej:


Bednarczyk Marek


Cichecka Bożena


Olszewski Karol


Soszyński Jarzy


Chojecki Dariusz


Sobecki Marek


 


 

 

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:46:21.
Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:46:21
Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl