> Zapytanie ofertowe GP.271.2.2.2019na usługę geodezyjną polegająca na wytyczeniu pasa gminnych dróg

Zapytanie ofertowe GP.271.2.2.2019na usługę geodezyjną polegająca na wytyczeniu pasa gminnych dróg

 
Zapytanie ofertowe GP.271.2.2.2019na usługę geodezyjną polegająca na wytyczeniu pasa gminnych dróg .pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-01-07 15:02:30.

Zobacz:
 Zapytanie ofertowe GP.271.2.1.2019 z dnia 04.01.2019 r. na usługę hydrauliczną  .  Zapytanie ofertowe GP.271.2.2.2019na usługę geodezyjną polegająca na wytyczeniu pasa gminnych dróg  .  Zapytanie ofertowe GP.271.2.3.2019 na dostawę gazu .  Zapytanie ofertowe na usuwaniu i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokobody .  Zapytanie ofertowa GP.271.2.6.2019 na zakup i dostawę artykułów biurowych, szkolnych oraz papierniczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Mokobody i Instytucji Kultury .  Zapytanie ofertowe GP.271.2.7.2019 na dostawę gazu PROPAN .  Zapytanie ofertowe na wykonanie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bale, gm. Mokobody w fazie poeksploatacyjnej w 2019 i 2020 roku .  Zapytanie ofertowe GP.271.2.9.2019 na usługi geodezyjne  .  Zapytanie ofertowe ZP.271.2.11.2019 na dostawę żwiru drogowego  .  Zapytanie ofertowe GP.271.2.12.2019 na serwer .  Zapytanie ofertowe GP.271.2.14.2019 odbiór odpadów komunalnych na okres 06.2019-07.2019 .  GP.271.2.15.2019 wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego LED w m. Ziomaki .   GP. 271.2.16.2019 Dostawa żwiru drogowego  .  Zapytanie ofertowe GP.271.2.17.2019 Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół .  Zapytanie ofertowe GP.271.2.22.2019 Remont i adaptacja pomieszczeń w ramach Utworzenia Klubu Seniora + .  INFORMACJA o wykluczeniu wykonawcy GP.271.1.5.2019 .  Zapytanie GP.271.2.22.2019 dostawa gazu .  Zapytanie ofertowe GP.271.2.24.2019 Remont i adaptacja pomieszczeń w ramach utworzenia Klubu Senior+ .  Zapytanie ofertowe GP.271.2.25.2019 zielony Zakątek w Mokobodach .  Zapytanie Ofertowe GP.271.2.26.2019 na dostawę i montaż garażu blaszanego . 
Data wprowadzenia: 2019-01-07 15:02:30
Opublikowane przez: Aneta Gizińska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl