> Zapytanie ofertowe GP.271.2.3.2019 na dostawę gazu

Zapytanie ofertowe GP.271.2.3.2019 na dostawę gazu

 
Zapytanie ofertowe GP.271.2.3.2019 na dostawę gazu.pdf

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-01-14 14:33:26.

Zobacz:
 Zapytanie ofertowe GP.271.2.1.2019 z dnia 04.01.2019 r. na usługę hydrauliczną  .  Zapytanie ofertowe GP.271.2.2.2019na usługę geodezyjną polegająca na wytyczeniu pasa gminnych dróg  .  Zapytanie ofertowe GP.271.2.3.2019 na dostawę gazu .  Zapytanie ofertowe na usuwaniu i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokobody .  Zapytanie ofertowa GP.271.2.6.2019 na zakup i dostawę artykułów biurowych, szkolnych oraz papierniczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Mokobody i Instytucji Kultury .  Zapytanie ofertowe GP.271.2.7.2019 na dostawę gazu PROPAN .  Zapytanie ofertowe na wykonanie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bale, gm. Mokobody w fazie poeksploatacyjnej w 2019 i 2020 roku .  Zapytanie ofertowe GP.271.2.9.2019 na usługi geodezyjne  .  Zapytanie ofertowe ZP.271.2.11.2019 na dostawę żwiru drogowego  .  Zapytanie ofertowe GP.271.2.12.2019 na serwer .  Zapytanie ofertowe GP.271.2.14.2019 odbiór odpadów komunalnych na okres 06.2019-07.2019 .  GP.271.2.15.2019 wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego LED w m. Ziomaki .   GP. 271.2.16.2019 Dostawa żwiru drogowego  .  Zapytanie ofertowe GP.271.2.17.2019 Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół .  Zapytanie ofertowe GP.271.2.22.2019 Remont i adaptacja pomieszczeń w ramach Utworzenia Klubu Seniora + .  INFORMACJA o wykluczeniu wykonawcy GP.271.1.5.2019 .  Zapytanie GP.271.2.22.2019 dostawa gazu .  Zapytanie ofertowe GP.271.2.24.2019 Remont i adaptacja pomieszczeń w ramach utworzenia Klubu Senior+ .  Zapytanie ofertowe GP.271.2.25.2019 zielony Zakątek w Mokobodach .  Zapytanie Ofertowe GP.271.2.26.2019 na dostawę i montaż garażu blaszanego . 
Data wprowadzenia: 2019-01-14 14:33:26
Opublikowane przez: Aneta Gizińska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl