> Oferty pracy 2019 r.

Oferty pracy 2019 r.


Zobacz:
 Konkurs na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokobodach  . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl