> 2019

2019

 
plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2019-03-04 16:14:47.

Zobacz:
 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mokobody na działce nr ew.1565 na odcinku 550 mb- ulica Łąkowa  .  Przebudowa drogi gminnej Mokobody Kolonia działka nr ew 298 na odcinki 800 mb .  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mokobody z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy .  GP.271.1.4.2019 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mokobody z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy .  Zakup biletów miesięcznych dla uczniów/dzieci dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Mokobody w roku szkolnym 2019/2020 .  „Przebudowa ujęcia wody podziemnej o zdolności poboru do Q=50m3/h, budowa budynku technologicznego SUW, budowa zbiorników technologicznych zewnętrznych, sieci technologicznych i energetycznych, placu technologicznego w Świniarach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Jeruzale na terenie Gminy Mokobody” .  „Przebudowa drogi gminnej nr 360410W w miejscowości Kisielany-Żmichy – Osiny Górne od km 0+000 do km 2+675 o długości 2,675 km” .  „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieńki, Gmina Mokobody” .  „Przebudowa ujęcia wody podziemnej o zdolności poboru do Q=50m3/h, budowa budynku technologicznego SUW, budowa zbiorników technologicznych zewnętrznych, sieci technologicznych i energetycznych, placu technologicznego w Świniarach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Jeruzale na terenie Gminy Mokobody” .  „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mokobody z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy” . 
Data wprowadzenia: 2019-03-04 16:14:47
Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl