> 2019 r.

2019 r.

Zarządzenie Nr 1.2019 z dn.2.01.2019 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy Mokobody na rok 2019.pdf

Zarządzenie Nr 2.2019 z dn.9.01.2019 r. w sprawie wyborów Sołtysów i rady Sołeckiej na terenie gminy Mokobody....pdf

Zarządzenie Nr 3.2019 z dn.23.01.2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.pdf

Zarządzenie Nr 4.2019 z dn.24.01.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.pdf

Zarządzenie nr 5.2019 zdn.24.01.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r..pdf

Zarządzenie Nr 6.2019 z dn.24.01.2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok..pdf

Zarządzenie Nr 7.2019 z dn.01.02.2019 r. w sprawie ustalenia stawek za wynajem.pdf

Zarządzenie Nr 8.2019 z dn.04.02.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.pdf

Zarządzenie Nr 9.2019 z dn.04.02.2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok..pdf

Zarządzenie Nr 10.2019 z dn.8.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód spowodowanych roztopami.pdf

Zarządzenie Nr 11.2019 z dn.8.02.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr W.0050.97.2016 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf

Zarządzenie Nr 12.2019 z dn.8.02.2019 r. w sprawie zmiany zarzadzenia 8.2009.pdf

Zarządzenie Nr 13.2019 z dn.13.02.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.pdf

Zarządzenie Nr 14.2019 z dn.13.02.2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf

Zarządzenie Nr 15.2019 z dn.14.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika GOPS.pdf

Zarządzenie Nr 16.2019 z dn.15.02.2019 r. w sprawie powołania komisji do przetargu ustnego na dzierżawę działki rolnej 825.2.pdf

Zarządzenie Nr 17.2019 z dn.1.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiando zarządzenia 144.2018 w sprawie regulaminu organizacyjnego.pdf

Zarządzenie Nr 18.2019 z dn.12.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok..pdf

Zarządzenie Nr 19.2019 z dn.12.03.2019 r. w sprawie zmian planach finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok..pdf

Zarządzenie Nr 20.2019 z dn.12.03.2019 r. w sprawie zmian planach finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok..pdf

Zarządzenie Nr 21.2019 z dn.19.03.2019 r. w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokobodach.pdf

Zarządzenie Nr 22.2019 z dn.19.03.2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mokobody oraz planów finansowych za 2018 cz.2.pdf

Zarządzenie Nr 22.2019 z dn.19.03.2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mokobody oraz planów finansowych za 2018..pdf

Zarządzenie Nr 24.2019 z dn.21.03.2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf

Zarządzenie Nr 26.2019 z dn.21.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok..pdf

Zarzadzenie nr 27.2019 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf

Zarządzenie Nr 27.2019 z dn.27.03.2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowychy na 2019 rok..pdf

Zarzadzenie nr 28.2019 z dn.9.04.2019 r.w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf

Zarzadzenie nr 29.2019 z dn.11.04.2019 r.w sprawie zmiany WPF Gminy Mokobody na lata 2019-2024.pdf

Zarządzenie Nr 30.2019 w sprawie zmian do zarządzenia 144.2018 w sprawie nadania regulaminu.pdf

Zarządzenie Nr 31.2019 w sprawie zmian w składzie osobowym oraz regulaminie GKRPA.pdf

Zarządzenie nr 32.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy.pdf

Zarządzenie 33.2019 w sprawie wykazu nieruchomości lokalnych przeznaczonych do wynajęcia.pdf

Zarządzenie Nr 34.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.pdf

Zarządzenie Nr 35.2019 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf

Zarządzenie Nr 36.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.pdf

Zarządzenie Nr 37.2019 w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf

 

Opublikowane przez: Aneta Gizińska | Data wprowadzenia: 2019-04-05 11:46:29.
Data wprowadzenia: 2019-04-05 11:46:29
Opublikowane przez: Aneta Gizińska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl