> Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach o nr ewid. 447/2, 448/1 obręb 0026 Ziomaki, gmina Mokobody, powiat siedlecki, województwo mazowieckie

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach o nr ewid. 447/2, 448/1 obręb 0026 Ziomaki, gmina Mokobody, powiat siedlecki, województwo mazowieckie

Ogłoszenie o postępowaniu administracyjnym
prowadzonym z udziałem społeczeństwa
 
OS.6220.9.2018.1.pdf

Opublikowane przez: Ewa  Dębska | Data wprowadzenia: 2019-06-19 14:19:22 | Data modyfikacji: 2019-07-26 11:43:31.
Data wprowadzenia: 2019-06-19 14:19:22
Data modyfikacji: 2019-07-26 11:43:31
Opublikowane przez: Ewa  Dębska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl