> Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3611W Mokobody-Suchożebry na odcinku Mokobody – Osiny Górne, powiat siedlecki, województwo mazowieckie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2019-09-23 15:34:21
  ...więcej

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
2019-08-21 17:21:07
  ...więcej

Obwieszczenie o postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
2019-08-01 15:19:31
  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2019-08-01 15:18:49
  ...więcej

Pokazano 1 - 4 z 4

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl