> Zapytanie ofertowe GP.271.2.22.2019 Remont i adaptacja pomieszczeń w ramach Utworzenia Klubu Seniora +

Zapytanie ofertowe GP.271.2.22.2019 Remont i adaptacja pomieszczeń w ramach Utworzenia Klubu Seniora +

Remont i adaptacja pomieszczeń w ramach
Utworzenia Klubu Seniora +
 
GP.271.2.22.2019.pdf

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2019-08-22 15:53:21.

Zobacz:
 Zapytanie ofertowe GP.271.2.1.2019 z dnia 04.01.2019 r. na usługę hydrauliczną  .  Zapytanie ofertowe GP.271.2.2.2019na usługę geodezyjną polegająca na wytyczeniu pasa gminnych dróg  .  Zapytanie ofertowe GP.271.2.3.2019 na dostawę gazu .  Zapytanie ofertowe na usuwaniu i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mokobody .  Zapytanie ofertowa GP.271.2.6.2019 na zakup i dostawę artykułów biurowych, szkolnych oraz papierniczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Mokobody i Instytucji Kultury .  Zapytanie ofertowe GP.271.2.7.2019 na dostawę gazu PROPAN .  Zapytanie ofertowe na wykonanie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bale, gm. Mokobody w fazie poeksploatacyjnej w 2019 i 2020 roku .  Zapytanie ofertowe GP.271.2.9.2019 na usługi geodezyjne  .  Zapytanie ofertowe ZP.271.2.11.2019 na dostawę żwiru drogowego  .  Zapytanie ofertowe GP.271.2.12.2019 na serwer .  Zapytanie ofertowe GP.271.2.14.2019 odbiór odpadów komunalnych na okres 06.2019-07.2019 .  GP.271.2.15.2019 wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ulicznego LED w m. Ziomaki .   GP. 271.2.16.2019 Dostawa żwiru drogowego  .  Zapytanie ofertowe GP.271.2.17.2019 Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół .  Zapytanie ofertowe GP.271.2.22.2019 Remont i adaptacja pomieszczeń w ramach Utworzenia Klubu Seniora + .  INFORMACJA o wykluczeniu wykonawcy GP.271.1.5.2019 .  Zapytanie GP.271.2.22.2019 dostawa gazu .  Zapytanie ofertowe GP.271.2.24.2019 Remont i adaptacja pomieszczeń w ramach utworzenia Klubu Senior+ .  Zapytanie ofertowe GP.271.2.25.2019 zielony Zakątek w Mokobodach .  Zapytanie Ofertowe GP.271.2.26.2019 na dostawę i montaż garażu blaszanego .  Zapytanie Ofertowe GP.271.2.27.2019 na dostawę i montaż garażu blaszanego. .  Zapytanie Ofertowe GP.271.2.28.2019 Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Ziomaki .  Zapytanie Ofertowe GP.271.2.29.2019 Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu obowiązków inspektora nadzowu. .  Zapytanie ofertowe GP.271.2.31.2019 Wyłapywanie bezpańskich psów, transport i opieka w schronisku .  Zapytanie Ofertowe GP.271.2.32.2019 zapewnie opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt .  Zapytanie Ofertowe GP.271.2.34.2019 Udzielenie pomocy psychologicznej osobom uzależnionym .  Zapytanie Ofertowe GP.271.2.35.2019 na dostawę GAZU .  Zapytanie Ofertowe GP.271.2.36.2019 na dostawę GAZU .  Zapytani Ofertowe GP.271.2.37.2019 na dostawę oleju opałowego .  Zapytanie ofertowe GP.271.2.38.2019 na opracowanie dokumentacji technicznej głębokiej termomoderrnizacji budyków użyteczności publicznej w Gminie Mokobody . 
Data wprowadzenia: 2019-08-22 15:53:21
Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl