> Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Oświadczenie Majątkowe Anny Rozbickiej -
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mokobodach z
siedzibą w Skupiach
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Autor: Anna Rozbicka | Data wprowadzenia: 2009-12-03 10:53:23.
Oświadczenie Majątkowe Elżbiety Gałaś -
byłego Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w
Mokobodach z siedzibą w Skupiach
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Autor: Elżbieta Gałaś | Data wprowadzenia: 2009-12-18 12:48:15.
Oświadczenie Majątkowe Teresy Księżopolskiej -
Dyrektora Pulicznego Gimnazjum im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Mokobodach
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Autor: Teresa Księżopolska | Data wprowadzenia: 2009-12-18 12:53:10.
Oświadczenie Majątkowe Włodzimierza Drabarka -
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w
Mokobodach
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Autor: Włodzimierz Drabarek | Data wprowadzenia: 2009-12-18 13:09:31 | Data modyfikacji: 2009-12-18 13:10:45.
Oświadczenie Majątkowe Antoniny Bielak -
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w
Niwiskach
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Autor: Antonina Bielak | Data wprowadzenia: 2009-12-18 13:12:49 | Data modyfikacji: 2009-12-18 13:10:45.
Oświadczenie Majątkowe Grażyny Dudek -
Dyrektora Gminnego Przedszkola w Mokobodach
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Autor: Grażyna Hanna Dudek | Data wprowadzenia: 2009-12-18 13:15:09 | Data modyfikacji: 2009-12-18 13:10:45.
Oświadczenie Majątkowe Elżbiety Kalinowskiej -
Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Mokobodach
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Autor: Elżbieta Kalinowska | Data wprowadzenia: 2009-12-18 13:16:57 | Data modyfikacji: 2009-12-18 13:19:25.
Oświadczenie Majątkowe Anny Paczuskiej -
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Mokobodach
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Autor: Anna Paczuska | Data wprowadzenia: 2009-12-18 13:20:53 | Data modyfikacji: 2009-12-18 13:19:25.
Oświadczenie Majątkowe Marzeny Szalwa - p. o.
Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno -
Administracyjnego Szkół w Mokobodach
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Autor: Marzena Szalwa | Data wprowadzenia: 2009-12-18 13:23:44 | Data modyfikacji: 2009-12-18 13:19:25.
Oświadczenie Majątkowe Hanny Wójtowicz -
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w
Mokobodach
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Autor: Hanna Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2009-12-18 13:27:32 | Data modyfikacji: 2009-12-18 13:19:25.

Zobacz:
 Radni .  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .  Pracownicy Urzędu Gminy . 
Data wprowadzenia: 2009-12-18 13:27:32
Autor: Hanna Wójtowicz
Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl