> Pracownicy Urzędu Gminy

Pracownicy Urzędu Gminy

Oświadczenie Majątkowe Terey Księżopolskiej -
Skarbnika Gminy
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Autor: Teresa Księżopolska | Data wprowadzenia: 2009-12-18 13:31:58.
Oświadczenie Majątkowe Iwony Mróz - Sekuła -
Sekretarza Gminy
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Autor: Iwona Mróz - Sekuła | Data wprowadzenia: 2009-12-18 13:34:07.
Oświadczenie Majatkowe Iwony Księżopolskiej -
Wójta Gminy Mokobody
 
Oświadczenie

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-01-26 16:21:43 | Data modyfikacji: 2010-01-27 13:00:43.

Zobacz:
 Radni .  Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .  Pracownicy Urzędu Gminy . 
Data wprowadzenia: 2010-01-26 16:21:43
Data modyfikacji: 2010-01-27 13:00:43
Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl