> 2009r.

2009r.

 
Zarządzenie Nr 1 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2009 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-21 15:16:14.
 
Zarządzenie Nr 2 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na dyrektora GOK

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-21 15:17:44.
 
Zarządzenie Nr 3 w sprawie konkursu na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-21 15:19:56.
 
Zarządzenie Nr 4 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:32:53 | Data modyfikacji: 2010-02-24 12:34:25.
 
Zarządzenie Nr 5 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-21 15:22:10 | Data modyfikacji: 2010-02-24 12:34:25.
 
Zarządzenie Nr 6 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-21 15:23:11 | Data modyfikacji: 2010-02-24 12:34:25.
 
Zarządzenie Nr 7 w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Mokobody oraz wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury za 2008 rok

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-21 15:25:47 | Data modyfikacji: 2010-02-24 12:34:25.
 
Zarządzenie Nr 8 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-04-21 15:27:59 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:20:16.
 
Zarządzenie Nr 9 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-21 15:29:00 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:20:16.
 
Zarządzenie Nr 10 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-21 15:29:57 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:20:16.
 
Zarządzenie Nr 11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok w zakresie zadan zleconych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-21 15:31:01 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:20:16.
 
Zarządzenie Nr 12 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-21 15:32:17 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:20:16.
 
Zarządzenie Nr 13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-21 15:33:34 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:20:16.
 
Zarządzenie Nr 14 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-21 15:34:25 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:20:16.
 
Zarządzenie Nr 15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-21 15:37:54 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:20:16.
 
Zarządzenie Nr 16 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-21 15:44:03 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:20:16.
 
Zarządzenie Nr 17 w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2009 rok w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-21 15:45:13 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:20:16.
 
Zarządzenie Nr 18 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-21 15:45:46 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:20:16.
 
Zarządzenie Nr 19 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-21 15:46:20 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:20:16.
 
Zarządzenie Nr 20 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-04-21 15:46:41 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:20:16.
 
Zarządzenie Nr 21 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 09:18:02 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:20:16.
 
Zarządzenie Nr 22 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Mokobodach

Opublikowane przez: Iwona Mróz-Sekuła | Data wprowadzenia: 2010-02-22 14:21:58 | Data modyfikacji: 2010-06-04 14:49:46.
 
Zarządzenie Nr 23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 09:19:51 | Data modyfikacji: 2010-06-04 14:49:46.
 
Zarządzenie Nr 24 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 09:21:11 | Data modyfikacji: 2010-06-04 14:49:46.
 
Zarządzenie Nr 25 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 09:22:39 | Data modyfikacji: 2010-06-04 14:49:46.
 
Zarządzenie Nr 26 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 09:23:09 | Data modyfikacji: 2010-06-04 14:49:46.
 
Zarządzenie Nr 27 w sprawie powołania stałej Komisji Przatargowej na przeprowadzenie przetargów na sprzedaz nieruchomości gminnych, wyboru wykonawców na inwestycje, dostawców materiałów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stnowiących mienie gminy.

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:07:51 | Data modyfikacji: 2010-06-04 14:49:46.
 
Zarządzenie Nr 28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 09:27:14 | Data modyfikacji: 2010-06-04 14:49:46.
 
Zarządzenie Nr 29 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 09:30:39 | Data modyfikacji: 2010-06-04 14:49:46.
 
Zarządzenie Nr 30 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 09:31:10 | Data modyfikacji: 2010-06-04 14:49:46.
 
Zarządzenie Nr 31 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 09:31:32 | Data modyfikacji: 2010-06-04 14:49:46.
 
Zarządzenie Nr 32 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadan własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 09:32:38 | Data modyfikacji: 2010-06-04 14:49:46.
 
Zarządzenie Nr 33 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 09:33:05 | Data modyfikacji: 2010-06-04 14:49:46.
 
Zarządzenie Nr 34 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 09:34:57 | Data modyfikacji: 2010-06-04 14:49:46.
 
Zarządzenie Nr 35 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 09:35:22 | Data modyfikacji: 2010-06-04 14:49:46.
 
Zarządzenie Nr 36 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-07-14 09:36:24 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:22:44.
 
Zarządzenie Nr 37 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań zleconych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 09:37:48 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:22:44.
 
Zarządzenie Nr 38 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 09:38:27 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:22:44.
 
Zarządzenie Nr 39 w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 09:40:50 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:22:44.
 
Zarządzenie Nr 40 w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Wójta Gminy Mokobody Nr 36/2009 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-07-14 09:42:18 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:20.
 
Zarządzenie Nr 41 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań zleconych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 09:57:10 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:20.
 
Zarządzenie Nr 42 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 09:57:46 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:20.
 
Zarządzenie Nr 43 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 09:58:55 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:20.
 
Zarządzenie Nr 44 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 09:59:19 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:20.
 
Zarządzenie Nr 45 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mokobodach oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 10:00:32 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:20.
 
Zarządzenie Nr 46 w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na terenie stanowiącym własność gminy Mokobody w miejscu obchodów Dni Kultury Chrześcijańskiej - „NIE ŚPIJCIE! NIE!!!”

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 10:01:20 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:20.
 
Zarządzenie Nr 47 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 10:03:32 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:20.
 
Zarządzenie Nr 48 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 10:03:55 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:20.
 
Zarządzenie Nr 49 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 10:05:00 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:20.
 
Zarządzenie Nr 50 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 10:05:21 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:20.
 
Zarządzenie Nr 51 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadan własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 10:06:22 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:20.
 
Zarządzenie Nr 52 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 10:23:16 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:20.
 
Zarządzenie Nr 53 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 10:24:36 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:20.
 
Zarządzenie Nr 54 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 10:25:02 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:20.
 
Zarządzenie Nr 55 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 10:26:14 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:20.
 
Zarządzenie Nr 56 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 10:26:38 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:20.
 
Zarządzenie Nr 57 w sprawie wprowadzenia zmian w budżenie gminy na 2009 r. w zakresie zadan własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 11:09:53 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:20.
 
Zarządzenie Nr 58 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 11:10:35 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:20.
 
Zarządzenie Nr 59 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 11:22:19 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:20.
 
Zarządzenie Nr 60 w sprawie zmian w planie finansowym instytucji kultury

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 11:23:54 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:20.
 
Zarządzenie Nr 61 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 11:25:34 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:20.
 
Zarządzenie Nr 62 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Ewelina Powichrowska | Data wprowadzenia: 2009-07-14 11:26:02 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:20.
 
Zarządzenie Nr 63 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 10:42:59 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:20.
 
Zarządzenie Nr 64 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 10:43:38 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:20.
 
Zarządzenie Nr 65 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 10:44:11 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:20.
 
Zarządzenie Nr 66 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań zleconych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 10:51:30 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:20.
 
Zarządzenie Nr 67 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 10:51:55 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:20.
 
Zarządzenie Nr 68 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 10:53:00 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:48.
 
Zarządzenie Nr 69 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 10:53:31 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:48.
 
Zarządzenie Nr 70 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 10:55:38 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:48.
 
Zarządzenie Nr 71 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 10:56:13 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:48.
 
Zarządzenie Nr 72 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 10:58:50 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:48.
 
Zarządzenie Nr 74 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 10:59:21 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:48.
 
Zarządzenie Nr 76 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 11:00:22 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:48.
 
Zarządzenie Nr 77 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 11:01:29 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:48.
 
Zarządzenie Nr 78 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 11:01:56 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:48.
 
Zarządzenie Nr 79 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:12:42 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:48.
 
Zarządzenie Nr 80 w sprawie konkursu na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:16:50 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:48.
 
Zarządzenie Nr 81 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 11:04:44 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:48.
 
Zarządzenie Nr 82 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 11:05:12 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:48.
 
Zarządzenie Nr 83 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 11:06:03 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:48.
 
Zarządzenie Nr 84 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 11:06:30 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:48.
 
Zarządzenie Nr 85 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań zleconych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 11:07:30 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:48.
 
Zarządzenie Nr 86 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 11:08:16 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:24:48.
 
Zarządzenie Nr 87 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 14:14:47 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:18:30.
 
Zarządzenie Nr 88 w sprawie zmian w planie finansowym instytucji kultury

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 14:15:30 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:18:44.
 
Zarządzenie Nr 89 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 14:15:59 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:19:42.
 
Zarządzenie Nr 90 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 14:17:22 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:19:42.
 
Zarządzenie Nr 91 w sprawie konkursu na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:18:20 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:19:42.
 
Zarządzenie Nr 92 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-02-22 14:52:39 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:19:42.
 
Zarządzenie Nr 93 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 14:21:04 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:25:21.
 
Zarządzenie Nr 94 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 14:21:30 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:26:08.
 
Zarządzenie Nr 95 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 14:22:30 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:25:41.
 
Zarządzenie Nr 96 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 14:22:55 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:26:43.
 
Zarządzenie Nr 97 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 14:23:43 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:26:57.
 
Zarządzenie Nr 98 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 14:24:07 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 99 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 14:33:04 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 100 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 14:33:43 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 101 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zdań własnych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 14:34:39 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 102 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 14:35:43 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 105 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2010

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 15:26:29 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 106 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zdań własnych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 15:28:21 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 107 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 15:28:51 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 108 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań zleconych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 15:30:04 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 109 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 15:30:34 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 110 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 15:32:20 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 111 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 15:32:49 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 112 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań zleconych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 15:33:39 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 113 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 15:34:20 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 114 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 15:35:20 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 115 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 15:36:02 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 116 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 15:38:11 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 117 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 15:39:07 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 118 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań zleconych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 15:39:57 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 119 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 15:40:24 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 120 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 15:41:19 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 121 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 15:42:02 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 122 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań zleconych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 15:42:52 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 123 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-02 15:43:22 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 124 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek oraganizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:22:15 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 125 w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-18 14:02:34 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 126 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-18 14:03:15 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 127 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia spisu z natury materiałów na składzie i środków pieniężnych będących majątkiem gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-18 14:12:35 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 128 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-18 14:13:35 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 129 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-18 14:17:29 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 130 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-18 14:19:12 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 103 w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu na remont i adaptację pomieszczeń z przeznaczeniem na Przedszkole w Niwiskach

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:20:14 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 131 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-18 14:20:19 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 132 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-18 14:22:54 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 133 w sprawie ustalenia dodatkowego zuzycia paliwa w samochodach: towarowo-osobowych i autobusach szkolnych w okresie od 14.12.2009 r. do 15.03.2010 r.

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:24:22 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 134 w sprawie powołania Komisji na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej etap I

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:25:50 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 135 w sprawie powołania Komisji na Zagospodarowanie Rynku w Mokobodach

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-02-24 12:26:55 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 136 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-18 14:24:34 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 137 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-18 14:40:24 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 138 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań zleconych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-18 14:41:17 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 139 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2009-12-18 14:42:20 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 140 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań zleconych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-02-22 14:55:39 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 141 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-02-22 14:56:53 | Data modyfikacji: 2009-12-02 14:30:08.
 
Zarządzenie Nr 142 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań zleconych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-02-22 14:57:26 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:58:20.
 
Zarządzenie Nr 143 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-02-22 15:00:09 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:58:20.
 
Zarządzenie Nr 144 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-02-22 15:16:32 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:58:20.
 
Zarządzenie Nr 145 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek oragnizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-02-22 15:17:45 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:58:20.
 
Zarządzenie Nr 146 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-02-22 15:18:29 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:58:20.
 
Zarządzenie Nr 147 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-02-22 15:27:14 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:58:20.
 
Zarządzenie Nr 148 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r. w zakresie zadań własnych

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-02-22 15:29:03 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:58:20.
 
Zarządzenie Nr 149 w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych gminy

Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody | Data wprowadzenia: 2010-02-22 15:30:05 | Data modyfikacji: 2010-02-22 14:58:20.
Data wprowadzenia: 2010-02-22 15:30:05
Opublikowane przez: Sekretariat Urzędu Gminy Mokobody
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mokobody
ul. Plac Chreptowicza
08-124 Mokobody
Wójt Gminy
Iwona Księżopolska
Kontakt:
Tel: (+48 25) 641-13-15
Fax: (+48 25) 641-13-15
e-mail: mokobody@gminy.pl